Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Mgr. František Neuschl » Vřeckaté houby »

drevovček bukový s anamorfní formou
Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f.