Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Vojtěch Novotný » Živočišná říše »

skokan rapotavý- skokan skřehotavý
Pelophylax ridibundus