Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Ing. Ondrej Líška » Sezóna 2005 »

strmuľka kyjakovitá / Strmělka kyjonohá
Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys