Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Juraj Illavský » Fauna »

kamzík vrchovský tatranský
Rupicapra rupicapra tatrica Blahout, 1972