Úvodná stránka » Fotogalérie » Zoznam fotogalérií užívateľov »

Fotogalérie - Miroslav Fekiač

Profil:[email protected]portret
Posledné prihlásenie:17.7.2024 15:11
Počet fotografií:554
Status:Pokročilý užívateľ stránok

Sezóna 2011  (72 fotografií)

kruštík
kruštík
Epipactis sp.
Re: 0
Miroslav Fekiač
07. 10. 2011
kruštík
kruštík
Epipactis sp.
Re: 1
Miroslav Fekiač
07. 10. 2011
lomikameň pozmenený
lomikameň pozmenený
Saxifraga mutata
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
07. 10. 2011
pahorec brvitý
pahorec brvitý
Gentianopsis ciliata
Re: 1
Miroslav Fekiač
07. 10. 2011

Ďalšie fotografie galérie

Rastliny 2010  (82 fotografií)

suchokvietok smradľavý
suchokvietok smradľavý
Xeroloma cylindracea
Re: 3, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
19. 09. 2011
suchokvietok smradľavý
suchokvietok smradľavý
Xeroloma cylindracea
Re: 6, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
19. 09. 2011
lyžičník pyrenejský
lyžičník pyrenejský
Cochlearia pyrenaica
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
02. 11. 2010
katran tatársky
katran tatársky
Crambe tataria
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
02. 11. 2010
hviezdovec bodkovaný
hviezdovec bodkovaný
Galatella punctata
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
02. 11. 2010
rumenica piesočná
rumenica piesočná
Onosma arenaria
Re: 3, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
13. 10. 2010
hadokoreň strapatý
hadokoreň strapatý
Podospermum laciniatum
Re: 0
Miroslav Fekiač
13. 10. 2010
rebríček bertrámový
rebríček bertrámový
Achillea ptarmica
Re: 3, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
13. 10. 2010

Ďalšie fotografie galérie

Vzácnosti prírody  (223 fotografií)

stračonôžka tatranská
stračonôžka tatranská
Delphinium oxysepalum
Re: 3, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
13. 11. 2009
diablik močiarny
diablik močiarny
Calla palustris
Re: 4, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
12. 11. 2009
zvonovec ľaliolistý
zvonovec ľaliolistý
Adenophora liliifolia
Re: 4, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
10. 11. 2009
korunkovka strakatá
korunkovka strakatá
Fritillaria meleagris
Re: 4, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
02. 11. 2009
šafran karpatský
šafran karpatský
Crocus heuffelianus
Re: 4, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
02. 11. 2009
stračonôžka vysoká
stračonôžka vysoká
Delphinium elatum
Re: 1, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
21. 10. 2009
kúkoľ poľný
kúkoľ poľný
Agrostemma githago
Re: 0
Miroslav Fekiač
21. 10. 2009
tučnica obyčajná
tučnica obyčajná
Pinguicula vulgaris
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
21. 10. 2009

Ďalšie fotografie galérie

Stromy a kry  (5 fotografií)

jaseň mannový
jaseň mannový
Fraxinus ornus
Re: 3, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
03. 05. 2010
vŕba bobkolistá
vŕba bobkolistá
Salix phylicifolia
Re: 2, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
23. 11. 2009
vŕba tupolistá
vŕba tupolistá
Salix retusa
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
23. 11. 2009
ruža ovisnutá
ruža ovisnutá
Rosa pendulina
Re: 1
Miroslav Fekiač
22. 11. 2009

Ďalšie fotografie galérie

biotopy  (4 fotografie)

poniklec lúčny maďarský
poniklec lúčny maďarský
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica
Re: 3, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
11. 04. 2011
poniklec otvorený
poniklec otvorený
Pulsatilla patens
Re: 3, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
11. 04. 2011
prvosienka holá
prvosienka holá
Primula auricula
Re: 3, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
11. 04. 2011
poniklec slovenský
poniklec slovenský
Pulsatilla slavica
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
11. 04. 2011

Ďalšie fotografie galérie

Kvetinky  (60 fotografií)

oman britský
oman britský
Inula britannica
Re: 1
Miroslav Fekiač
15. 12. 2009
krivec pomoranský
krivec pomoranský
Gagea transversalis
Re: 2
Miroslav Fekiač
15. 12. 2009
nevädzka porýnska
nevädzka porýnska
Acosta rhenana
Re: 0
Miroslav Fekiač
22. 11. 2009
záraza červenožltá
záraza červenožltá
Orobanche flava
Re: 0
Miroslav Fekiač
21. 10. 2009
kozinec sladkolistý
kozinec sladkolistý
Astragalus glycyphyllos
Re: 1
Miroslav Fekiač
21. 10. 2009
divozel tmavočervený
divozel tmavočervený
Verbascum phoeniceum
Re: 2
Miroslav Fekiač
19. 10. 2009
medúnka medovkolistá
medúnka medovkolistá
Melittis melissophyllum
Re: 2
Miroslav Fekiač
16. 10. 2009

Ďalšie fotografie galérie

Orchidey  (39 fotografií)

hmyzovník muchovitý
hmyzovník muchovitý
Ophrys insectifera
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
21. 10. 2009
vstavač purpurový
vstavač purpurový
Orchis purpurea
Re: 3, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
19. 10. 2009
smrečinovec plazivý
smrečinovec plazivý
Goodyera repens
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
23. 09. 2009
smrečinovec plazivý
smrečinovec plazivý
Goodyera repens
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
23. 09. 2009
vstavačovec fuchsov pravý
vstavačovec fuchsov pravý
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii
Re: 1, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
22. 09. 2009
sklenobyľ bezlistá
sklenobyľ bezlistá
Epipogium aphyllum
Re: 3, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
22. 09. 2009
sklenobyľ bezlistá
sklenobyľ bezlistá
Epipogium aphyllum
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
22. 09. 2009

Ďalšie fotografie galérie

Živočíchy  (11 fotografií)

jašterica krátkohlavá
jašterica krátkohlavá
Lacerta agilis
Re: 4
Miroslav Fekiač
04. 05. 2010
skokan štíhly
skokan štíhly
Rana dalmatina
Re: 0
Miroslav Fekiač
29. 04. 2010
jačterica krátkohlavá
jačterica krátkohlavá
Lacerta agilis
Re: 1
Miroslav Fekiač
30. 03. 2010
ropucha bradavičnatá
ropucha bradavičnatá
Bufo bufo
Re: 1
Miroslav Fekiač
30. 03. 2010
netopier hvízdavý
netopier hvízdavý
Pipistrellus pipistrellus
Re: 10
Miroslav Fekiač
14. 10. 2009
jašterica krátkohlavá
jašterica krátkohlavá
Lacerta agilis
Re: 0
Miroslav Fekiač
06. 10. 2009
jašterica zelená
jašterica zelená
Lacerta viridis
Re: 2
Miroslav Fekiač
28. 09. 2009
jašterica zelená
jašterica zelená
Lacerta viridis
Re: 0
Miroslav Fekiač
28. 09. 2009

Ďalšie fotografie galérie

Hmyz  (12 fotografií)

hrobárik čierny
hrobárik čierny
Nicrophorus humator
Re: 2
Miroslav Fekiač
04. 05. 2010
viničiar čierny
viničiar čierny
Lethrus apterus
Re: 1
Miroslav Fekiač
03. 05. 2010
ucholak dvojbodkový
ucholak dvojbodkový
Anechura bipunctata
Re: 2
Miroslav Fekiač
08. 04. 2010
májka fialová
májka fialová
Meloe violaceus
Re: 3
Miroslav Fekiač
29. 03. 2010
modlivka zelená
modlivka zelená
Mantis religiosa
Re: 0
Miroslav Fekiač
28. 09. 2009
modlivka zelená
modlivka zelená
Mantis religiosa
Re: 1
Miroslav Fekiač
28. 09. 2009
roháč obyčajný
roháč obyčajný
Lucanus cervus
Re: 0
Miroslav Fekiač
22. 09. 2009
fuzáč alpský
fuzáč alpský
Rosalia alpina
Re: 0
Miroslav Fekiač
22. 09. 2009

Ďalšie fotografie galérie

Vtáky  (2 fotografie)

chochláč severský
chochláč severský
Bombycilla garrulus
Re: 4
Miroslav Fekiač
20. 02. 2009
chochláč severský
chochláč severský
Bombycilla garrulus
Re: 0
Miroslav Fekiač
20. 02. 2009

Ďalšie fotografie galérie

Skalné útvary  (11 fotografií)

studenovodské vodopády
studenovodské vodopádyRe: 3
Miroslav Fekiač
17. 09. 2009
studenovodské vodopády
studenovodské vodopádyRe: 0
Miroslav Fekiač
17. 09. 2009
studenovodské vodopády
studenovodské vodopádyRe: 0
Miroslav Fekiač
17. 09. 2009
studený potok
studený potokRe: 0
Miroslav Fekiač
17. 09. 2009
obrovský vodopád
obrovský vodopádRe: 0
Miroslav Fekiač
17. 09. 2009
pP Melichova skala
pP Melichova skalaRe: 0
Miroslav Fekiač
08. 09. 2009
piesočná stena-Príbelce
piesočná stena-PríbelceRe: 4
Miroslav Fekiač
05. 01. 2009
nPP Mičinské travertíny
nPP Mičinské travertínyRe: 0
Miroslav Fekiač
22. 12. 2008

Ďalšie fotografie galérie

Moje lokality  (9 fotografií)

kandik psí
kandik psí
Erythronium dens-canis
Re: 9, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
10. 05. 2010
žliebky
žliebky
Poľana
Re: 2
Miroslav Fekiač
25. 11. 2009
nPR Sitno
nPR SitnoRe: 1
Miroslav Fekiač
25. 11. 2009
nPR Kamenínske slanisko
nPR Kamenínske slaniskoRe: 0
Miroslav Fekiač
22. 11. 2009

Ďalšie fotografie galérie

Moja záhrada  (1 fotografia)

ruža
ruža
Rosa sp.
Re: 3
Miroslav Fekiač
19. 12. 2008

Ďalšie fotografie galérie

2008  (21 fotografií)

žerušničník piesočný
žerušničník piesočný
Cardaminopsis arenosa
Re: 1
Miroslav Fekiač
01. 12. 2008
krvavec lekársky
krvavec lekársky
Sanguisorba officinalis
Re: 0
Miroslav Fekiač
27. 11. 2008
spriadač kostihojový
spriadač kostihojový
Euplagia quadripunctaria
Re: 0
Miroslav Fekiač
24. 11. 2008
kostihoj lekársky
kostihoj lekársky
Symphytum officinale
Re: 0
Miroslav Fekiač
24. 11. 2008

Ďalšie fotografie galérie

Huby  (2 fotografie)

ohnivec
ohnivec
Sarcoscypha sp.
Re: 3
Miroslav Fekiač
06. 04. 2010
ohnivec rakúsky
ohnivec rakúsky
Sarcoscypha austriaca
Re: 0
Miroslav Fekiač
23. 03. 2009

Ďalšie fotografie galérie

Vyhľadávanie vo fotogalériách autora

Najnovšie fotografie

kruštík
kruštík
Epipactis sp.
Re: 0
Miroslav Fekiač
07. 10. 2011
kruštík
kruštík
Epipactis sp.
Re: 1
Miroslav Fekiač
07. 10. 2011
lomikameň pozmenený
lomikameň pozmenený
Saxifraga mutata
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
07. 10. 2011
pahorec brvitý
pahorec brvitý
Gentianopsis ciliata
Re: 1
Miroslav Fekiač
07. 10. 2011
požlt vlnatý
požlt vlnatý
Carthamus lanatus
Re: 3, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
06. 10. 2011
rumenica piesočná
rumenica piesočná
Onosma arenaria
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
06. 10. 2011
rumenica piesočná
rumenica piesočná
Onosma arenaria
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
06. 10. 2011
rumenica piesočná
rumenica piesočná
Onosma arenaria
Re: 4, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
06. 10. 2011
klinček neskorý
klinček neskorý
Dianthus serotinus
Re: 8, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
06. 10. 2011
stoklas kostrbatý
stoklas kostrbatý
Bromus squarrosus
Re: 0
Miroslav Fekiač
06. 10. 2011
oman nemecký
oman nemecký
Inula germanica
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
06. 10. 2011
stolístok klasnatý
stolístok klasnatý
Myriophyllum spicatum
Re: 6
Miroslav Fekiač
04. 10. 2011
močiarka štítovitá
močiarka štítovitá
Batrachium peltatum
Re: 1, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
04. 10. 2011
zvonček veľkoklasý
zvonček veľkoklasý
Campanula macrostachya
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
03. 10. 2011
veronika vodná
veronika vodná
Veronica catenata
Re: 1
Miroslav Fekiač
03. 10. 2011
mrlík slanomilný
mrlík slanomilný
Chenopodium chenopodioides
Re: 4
Miroslav Fekiač
03. 10. 2011
turica uhorská
turica uhorská
Erigeron hungaricus
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
03. 10. 2011
škarda úhľadná
škarda úhľadná
Crepis pulchra
Re: 3, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
03. 10. 2011
škarda panónska
škarda panónska
Crepis pannonica
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
03. 10. 2011
šalvia etiopská
šalvia etiopská
Salvia aethiopis
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
03. 10. 2011
šalvia etiopská
šalvia etiopská
Salvia aethiopis
Re: 2, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
03. 10. 2011
sitina trojplevová
sitina trojplevová
Juncus triglumis
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
03. 10. 2011
skalokráska pyrenejská
skalokráska pyrenejská
Petrocallis pyrenaica
Re: 5, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
29. 09. 2011
sivuľka skalná
sivuľka skalná
Aethionema saxatile
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
29. 09. 2011
sitina trojplevá
sitina trojplevá
Juncus triglumis
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
29. 09. 2011
silenka dlhokvetá
silenka dlhokvetá
Silene bupleuroides
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
29. 09. 2011
rebríček bertrámový
rebríček bertrámový
Achillea ptarmica
Re: 2, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
28. 09. 2011
plošticosemä lesklé
plošticosemä lesklé
Corispermum nitidum
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
28. 09. 2011
pakolenec slanomilný
pakolenec slanomilný
Spergularia salina
Re: 0, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
28. 09. 2011
loboda rozprestretá
loboda rozprestretá
Atriplex prostrata
Re: 2
Miroslav Fekiač
28. 09. 2011
mednička sedmohradská
mednička sedmohradská
Melica transsilvanica
Re: 1
Miroslav Fekiač
28. 09. 2011
mäta sivá
mäta sivá
Pulegium vulgare
Re: 1, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
28. 09. 2011
kavyľ tenkolistý
kavyľ tenkolistý
Stipa tirsa
Re: 1, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
28. 09. 2011
kavyľ pôvabný
kavyľ pôvabný
Stipa pulcherrima
Re: 1, chránená rastlina
Miroslav Fekiač
28. 09. 2011