Úvodná stránka » Fotogalérie » Zoznam fotogalérií užívateľov » Fotogalérie - Mikuláš Lazor »

Sezóna 2018

Mikuláš Lazor

Obrázky uverejnené v sezóne 2018


Počet: 1015Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >> >|
voskopórovka purpurová
voskopórovka purpurová
Ceriporia purpurea
Re: 7
Mikuláš Lazor
17. 04. 2020
klanopórovka drobnopórová
klanopórovka drobnopórová
Xylodon flaviporus
Re: 6
Mikuláš Lazor
24. 03. 2020
voskopórovka purpurová
voskopórovka purpurová
Ceriporia purpurea
Re: 8
Mikuláš Lazor
12. 03. 2020
trúdnikovník poľný
trúdnikovník poľný
Dichomitus campestris
Re: 8
Mikuláš Lazor
26. 02. 2020
klanopórovka drobnopórová
klanopórovka drobnopórová
Xylodon flaviporus
Re: 5
Mikuláš Lazor
24. 02. 2020
struháčik blanitý
struháčik blanitý
Radulomyces molaris
Re: 8
Mikuláš Lazor
10. 02. 2020
šupinovec
šupinovec
Gymnopilus suberis
Re: 4
Mikuláš Lazor
10. 02. 2020
srsťovec strapkatý
srsťovec strapkatý
Steccherinum fimbriatum
Re: 6
Mikuláš Lazor
27. 01. 2020
ostropórovec nížinný
ostropórovec nížinný
Oxyporus latemarginatus
Re: 9
Mikuláš Lazor
17. 01. 2020
šupinovec
šupinovec
Gymnopilus suberis
Re: 18
Mikuláš Lazor
16. 01. 2020
trúdnikovček
trúdnikovček
Antrodia hyalina
Re: 9
Mikuláš Lazor
16. 01. 2020
voskopórovček živicový
voskopórovček živicový
Resiniporus resinascens
Re: 8
Mikuláš Lazor
10. 01. 2020
lesklokôrovka živicovitá
lesklokôrovka živicovitá
Ganoderma resinaceum
Re: 8
Mikuláš Lazor
08. 01. 2020
struháčik blanitý
struháčik blanitý
Radulomyces molaris
Re: 9
Mikuláš Lazor
04. 01. 2020
šupinovec
šupinovec
Gymnopilus suberis
Re: 7
Mikuláš Lazor
02. 11. 2019
šupinovec
šupinovec
Gymnopilus suberis
Re: 12
Mikuláš Lazor
17. 10. 2019
šupinovec
šupinovec
Gymnopilus suberis
Re: 16
Mikuláš Lazor
27. 09. 2019
kôrnatec
kôrnatec
Phanerochaete livescens
Re: 11
Mikuláš Lazor
02. 05. 2019
zubovec biely
zubovec biely
Irpex lacteus
Re: 14
Mikuláš Lazor
28. 04. 2019
slizopórovka dvojfarebná
slizopórovka dvojfarebná
Gelatoporia dichroa
Re: 6
Mikuláš Lazor
27. 04. 2019
ušiak zväzkovitý
ušiak zväzkovitý
Discina fastigiata
Re: 14
Mikuláš Lazor
25. 04. 2019
žilnačka pestrá
žilnačka pestrá
Phlebia subochracea
Re: 12
Mikuláš Lazor
25. 04. 2019
ohňovec teplomilný
ohňovec teplomilný
Phellinus pseudopunctatus
Re: 11
Mikuláš Lazor
24. 04. 2019
chriapač sosnový
chriapač sosnový
Helvella leucomelaena
Re: 13
Mikuláš Lazor
24. 04. 2019
Počet: 1015Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >> >|