Úvodná stránka » Fotogalérie » Zoznam fotogalérií užívateľov » Fotogalérie - Matúš Škutka »

Huby 2012

Matúš Škutka

Sezóna 2012


Počet: 511Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >> >|
trasľavka pohárikovitá
trasľavka pohárikovitá
Guepiniopsis buccina
Re: 11
Matúš Škutka
30. 12. 2012
trasľavka pohárikovitá
trasľavka pohárikovitá
Guepiniopsis buccina
Re: 8
Matúš Škutka
30. 12. 2012
ryšavec lúčový
ryšavec lúčový
Inonotus radiatus
Re: 8
Matúš Škutka
30. 12. 2012
ryšavec lúčový
ryšavec lúčový
Inonotus radiatus
Re: 4
Matúš Škutka
27. 12. 2012
drevnatec kyjakovitý
drevnatec kyjakovitý
Xylaria polymorpha
Re: 4
Matúš Škutka
27. 12. 2012
slzovec
slzovec
Dacrymyces sp.
Re: 2
Matúš Škutka
26. 12. 2012
tanečnica rohovinová ?
tanečnica rohovinová ?
Marasmius cohaerens
Re: 6
Matúš Škutka
26. 12. 2012
žilnačka oranžová
žilnačka oranžová
Phlebia radiata
Re: 12
Matúš Škutka
26. 12. 2012
bovéria
bovéria
Beauveria sp.
Re: 11
Matúš Škutka
26. 12. 2012
tmavorôsolovec mušľovitý
tmavorôsolovec mušľovitý
Exidia truncata
Re: 2
Matúš Škutka
26. 12. 2012
drevnatec kyjakovitý
drevnatec kyjakovitý
Xylaria polymorpha
Re: 5
Matúš Škutka
25. 12. 2012
pňovka neskorá
pňovka neskorá
Sarcomyxa serotina
Re: 2
Matúš Škutka
23. 12. 2012
prášnica hruškovitá
prášnica hruškovitá
Lycoperdon pyriforme
Re: 0
Matúš Škutka
23. 12. 2012
šťavnačka mrazová
šťavnačka mrazová
Hygrophorus hypothejus
Re: 0
Matúš Škutka
23. 12. 2012
papleseň obyčajná ?
papleseň obyčajná ?
Eurotium herbariorum
Re: 0
Matúš Škutka
21. 12. 2012
rôsolovka zlatožltá
rôsolovka zlatožltá
Tremella mesenterica
Re: 4
Matúš Škutka
21. 12. 2012
brezovník obyčajný
brezovník obyčajný
Fomitopsis betulina
Re: 0
Matúš Škutka
21. 12. 2012
slizopórovka radová
slizopórovka radová
Meruliopsis taxicola
Re: 5
Matúš Škutka
20. 12. 2012
dutinovka otrubnatá
dutinovka otrubnatá
Encoelia furfuracea
Re: 2
Matúš Škutka
20. 12. 2012
dutinovka otrubnatá
dutinovka otrubnatá
Encoelia furfuracea
Re: 8
Matúš Škutka
20. 12. 2012
dutinovka lužná
dutinovka lužná
Sclerencoelia fascicularis
Re: 6
Matúš Škutka
20. 12. 2012
plávka
plávka
Russula sp.
Re: 1
Matúš Škutka
16. 12. 2012
plávka
plávka
Russula sp.
Re: 2
Matúš Škutka
16. 12. 2012
pevník chlpatý
pevník chlpatý
Stereum hirsutum
Re: 2
Matúš Škutka
15. 12. 2012
Počet: 511Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >> >|