Úvodná stránka » Diskusné fóra » Stretnutia a vychádzky do prírody »

Cyklus přednášek v Brněportret

Martin Mička pokročilý 19.1.2020 10:24

CYKLUS PŘEDNÁŠEK BRNĚNSKÉ POBOČKY ČESKÉ VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI PRO MYKOLOGII

Výbor brněnské pobočky České vědecké společnosti pro mykologii a Botanické oddělení Moravského zemského muzea

zvou všechny zájemce na přednáškový cyklus v roce 2020

14. ledna 2020 Bc. Tereza Tejklová (Muzeum východních Čech, Hradec Králové): Zajímavé nálezy z Orlických hor Tato přednáška se koná v 17,00 hod. v obvyklém přednáškovém sále v 1. patře Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.

28. ledna 2020 Mgr. Lucie Zíbarová (Ústí nad Labem): Tvrdohouby pro začátečníky (a mírně pokročilé) II 11. února 2020 Ing. Jiří Burel (Jihlava) Vzácné houby Žďárských vrchů
25. února 2020 Mgr. Daniel Dvořák (Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno) a Mgr. Jan Běťák (VÚKOZ, odd. ekologie lesa, Brno): Zajímavé houby pralesů Slovenska
10. března 2020 Jiří Polčák (Lipník nad Bečvou): Houby Vsetínska
24. března 2020 RNDr. Jiří Kubásek,Ph.D. (Katedra experimentální biologie rostlin, PřF JČ, České Budějovice): Hlenky – krásky inteligentní
Přednášky od 28. ledna 2020 se konají rovněž v 17,00 hod., ale v historickém sále Moravského zemského muzea v Brně, v areálu Zelného trhu, vchod z Biskupského dvora (vedle houbařské poradny).
Za brněnskou pobočku ČVSM a botanické oddělení MZM Vladimír A n t o n í n a Alois V á g n e r
Dovolil jsem si okopírovat ze stránek ČVSM.

Reagovať na správu