Úvodná stránka » Diskusné fóra » Stretnutia a vychádzky do prírody »

Biodiverzita húb Slovenska 19portret

J. Č. mykológ, atlasár, moderátor 20.11.2019 14:13

Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV a Botanický ústav SAV
vás srdečne pozývajú na seminár

BIODIVERZITA HÚB SLOVENSKA 19,

ktorý sa uskutoční
v utorok 10. decembra 2019 o 13.00 hod.
v zasadačke Botanického ústavu SAV
Bratislava – Patrónka, Dúbravská cesta 9

Môžete si prihlásiť referát (10-15 min.) alebo krátke oznámenia (5 min.) zamerané na problematiku biodiverzity a taxonómie húb. Názov príspevku, meno autora(ov) a krátky abstrakt (špecifikujte tiež dĺžku prednášky) pošlite, prosím, do 6. decembra 2019 na adresu [email protected] Abstrakty v dĺžke max. 10 riadkov uverejníme v najbližšom čisle Spravodajcu Slovenskej mykologickej spoločnosti.
Privítame aktívnu účasť tak členov ako i nečlenov spoločnosti.

Tešíme sa na vašu účasť.

výbor SMS

https://mapy.hiking.sk/?x=17.06683&y=48....

Reagovať na správu