Úvodná stránka » Diskusné fóra » Diskusie o rastlinách »

Atlas rostlin již obsahuje všechny druhy rodu Hieracium na Slovensku


portret

Pmlčoch mykológ 26.9.2019 15:26

Informace o rodu Hieracium (v pojetí s.str.) z hlediska popisů, distribuce a diverzity v rámci Slovenska jsou dost kusé a jen velmi strohé. U řady taxonů není mě přístupný žádný popis ani vyobrazení herbářové položky, informace o rozšíření na Slovensku se hledají velmi těžce. Přitom celková diverzita tohoto rodu na území Slovenska (především tedy na území Slovenských Karpat) je přímo ohromující. V nejvyšších pohořích, jako jsou Velká Fatra, Nízké a Vysoké Tatry je vysoká míra endemismu těchto rostlin a zřejmě zde nejsou zcela dobře prozkoumány. Pro příklad lze jmenovat endemické taxony ze skupin Hieracium pietroszenze, nigrescens či fritzei, které lze ve jmenovaných geomorfologických celcích nalézt, nebo např. Hieracium austrotatricum či Hieracium zajacii ze skupiny lycopifolium a další.
Proto jsem se rozhodl, že zde na webu vytvořím ucelený přehled či databási jestřábníků vyskytujících se na území Slovenska, min. s informací o jejich rozšíření a postupně budu doplňovat fotografie, popisy a bližší informace o jednotlivých taxonech. Tím se postupně zaplní velká mezera v přístupnosti informací o tomto rodu široké veřejnosti. Jen bych chtěl dodat, že u všech mých fotografovaných rostlin jestřábníků existují herbářové položky (momentálně asi 50 druhů ve více než 150 sběrech), které jsou/budou uloženy v herbáři University Palackého v Olomouci. Obvykle zde nedávám fotografie položek, s jejichž determinaci si nejsem úplně jistý, ale kdyby ano, určitě projdou v budoucí době patřičnou revisí odborníkem.

Zde je seznam taxonů, zaznamenaných na území Slovenska (nerozlišovány "hlavní" taxony a apomiktické mikrospecies, pokud jsem dohledal rodičovskou kombinaci některého apomiktu, je uvedena v poznámce u taxonu):
1. Hieracium alpinum
2. Hieracium atratum
3. Hieracium austrotatricum
4. Hieracium bifidum - jestřábník dvouklaný
5. Hieracium borsanum
6. Hieracium bupleuroides - jestřábník prorostlíkovitý
7. Hieracium caesium - jestřábník sivý
8. Hieracium carpathicum - jestřábník karpatský
9. Hieracium conicum Arv.-Touv.
10. Hieracium crassipedipilum
11. Hieracium dentatum
12. Hieracium deylii
13. Hieracium dollineri Sch. Bip. ex F.W.Schultz
14. Hieracium diaphanoides - jestřábník průzračný
15. Hieracium epimedium Fr.
16. Hieracium fritzei - jestřábník kopišťolistý
17. Hieracium glaucinum - jestřábník nasivělý
18. Hieracium goemoerense
19. Hieracium chlorophyton subsp. marchesettianum
20. Hieracium chondrillifolium Fr.
21. Hieracium inuloides - jestřábník omanovitý
22. Hieracium jarzabczynum
23. Hieracium jurassicum - jestřábník jurský
24. Hieracium krivanense - jestřábník kriváňský
25. Hieracium krizsnae - jestřábník križňanský
26. Hieracium laevigatum - jestřábník hladký
27. Hieracium lachenalii - jestřábník Lachenalův
28. Hieracium levicaule - jestřábník obecný
29. Hieracium lingelsheimii
30. Hieracium liptoviense - jestřábník liptovský
31. Hieracium maculatum - jestřábník skvrnitý
32. Hieracium mlinicae
33. Hieracium murorum - jestřábník zední
34. Hieracium nigrescens - jestřábník černavý
35. Hieracium nigritum - jestřábník načernalý
36. Hieracium palenicae
37. Hieracium pallescens
38. Hieracium pietroszenze
39. Hieracium piliferum
40. Hieracium pilosum - jestřábník chlupatý
41. Hieracium pinetophilum
42. Hieracium praecurrens
43. Hieracium prassivae - jastrabnik prašivský
44. Hieracium prenanthoides - jestřábník věsenkovitý
45. Hieracium pseudobifidum
46. Hieracium racemosum - jestřábník hroznatý
47. Hieracium rohacsense - jestřábník roháčský
48. Hieracium rotundatum - jestřábník transsilvánský
49. Hieracium sabaudum - jestřábník savojský
50. Hieracium scorzonerifolium
51. Hieracium serratum
52. Hieracium silesiacum - jestřábník slezský
53. Hieracium slovacum - jestřábník slovenský
54. Hieracium speciosum
55. Hieracium stygium - jestřábník kalný
56. Hieracium subsinuatum
57. Hieracium umbellatum - jestřábník okoličnatý
58. Hieracium umbrosum
59. Hieracium valdepilosum
60. Hieracium vasconicum - jestřábník křovinný
61. Hieracium vapenicanum
62. Hieracium villosum - jestřábník huňatý
63. Hieracium virgicaule - jestřábník rozložený
64. Hieracium zajacii

Kdyby někdo znal druh, který zde není uveden, piště do komentářů.

Reagovať na správu

portret

Pmlčoch mykológ 28.9.2019 20:49

Teď jsem si všiml, že se mi do seznamu nedopatřením dostal taxon Hieracium fritzei, který je endemický pro Krkonoše.
Ještě mohu pro úplnost upozornit na některé další taxony, které nejsou uvedeny v seznamu výše a jsou na těchto stránkách.
Jsou to:
1. Hieracium caesioides
Hieracium fritzei agg.
2. Hieracium fritzei
3. Hieracium nigrostylum
4. Hieracium schneiderianum
5. Hieracium rohlenae
6. Hieracium uechtritzianum
Hieracium murorum agg. - záznam o výskytu taxonů ze skupiny schmidtii na Slovensku jsem nikde nenašel, ale není vyloučeno, že zde rostou.
7. Hieracium schmidtii subsp. schmidtii
8. Hieracium schmidtii subsp. candicans
9. Hieracium schmidtii subsp. graniticum
10. Hieracium tenuiflorum - taxon donedávna nerozlišován od Hieracium murorum, jeho areál rozšíření není ještě dostatečně znám.
dále:
11. Hieracium heterogynum
12. Hieracium melanocephalum
13. Hieracium mixtum
14. Hieracium nivimontis
15. Hieracium waldsteinii subsp. biokovense

Věřím, že v budoucnu budou i nadále přibývat do zdejšího atlasu nové fotografie dosud nezpracovaných taxonů a nové taxony nalezené v zahraničních oblastech.

Reagovať na správu