Úvodná stránka » Diskusné fóra » Diskusie o rastlinách »

invazívny strom?


portret

bugi_hrib 22.11.2018 20:23

neidentifikovaný strom 2 strom neidentifikovaný strom semená semená 2
Na jazere som našiel takýto strom OBR 689154 OBR 689153 OBR 689155 OBR 689156 , ktorý by som potreboval identifikovať. Listy mu už bohužiaľ opadali a ostali len semená. Potreboval by som hlavne vedieť či to je invazívny druh. Jazero sa nachádza v lužnom lese. Ďakujem

Reagovať na správu

portret

bugi_hrib 22.11.2018 21:07

môže to byť nejaký druh jaseňa?

Reagovať na správu

portret

Tori pokročilý, mykológ 22.11.2018 22:38

Semena i hodně tmavé pupeny po dvou proti sobě mi taky připadají jako jasan. Nevím, jestli se nějak liší semena F. excelsior a F. angustifolia. A nejsem botanik.

Reagovať na správu

portret

spišak 25.11.2018 16:55

Za invazívne boli označené nepôvodné druhy Fraxinus americana, Fraxinus pennsylvanica a pajaseň Ailanthus altissima. Pôvodný Fraxinus ornus (jaseň mannový) bol zaradený medzi expanzívne druhy, pričom jeho expanzii napomáha človek ("s úspechom sa využíva na zalesňovanie"). Tradičné domáce jasene - štíhly a úzkolistý (F. excelsior, F. angustifolia) sú z obliga.
Takže už len rozlíšiť, ktorý je ktorý, a všímať si kvety, farbu púčikov, semená s krídlami. . .

Reagovať na správu

portret

čerebľa 30.11.2018 12:28

Podľa môjho názoru sa jedná o jaseň mannový. Tipol by som si to ná základe fotky metlovitého tvaru vetvenia stoniek so semenami a celkovej fotky stromu. Ak ma oči neklamú stromček je ešte pomerne mladý a ostatné jasene v takomto veku ešte neplodia a majú podstatne vzpriamenejší rast ako strom na fotke aj keď za netvárnym rastom a skorým nástupom plodivosti by mohlo byť silné poškodenie chalarou , ktorá spôsobuje odumieranie terminálnych častí výhonkov u našich druhov jaseňov. Jaseň m. často rastie aj vo forme, ako nízko rozvetvený ker.

Reagovať na správu

portret

Peško 30.11.2018 19:11

https://sk.wikipedia.org/wiki/Holica
Keď som bol na Holici, mal som pocit, že miestni sú tam hrdí na výskyt jaseňa mannového.
Okrem iného sa dá nájsť o ňom toto:
Jaseň mannový je nepochybne zaujímavou súčasťou prírody Slovenskej republiky. Zasluhuje si zvýšenú pozornosť a to nie len z dôvodu jeho širokého využitia na extrémnych stanovištiach a plochách atakovanými imisiami, ale aj pre jeho nevšedné biologické vlastnosti. Na druhej strane, na viacerých miestach jeho nepôvodného, t.j. alochtónneho výskytu vrátane lokality Radvaň neďaleko Banskej Bystrice sa vo výraznej miere prejavujú práve tie jeho vlastnosti, ktoré ho predurčujú nielen ako pioniersku, ale aj ako expanzívnu drevinu v zmysle kategorizácie, ktorú uvádzajú Gojdičová et al. Keďže však ide o drevinu s prirodzeným výskytom na území Slovenska, v zmysle uvedenej klasifikácie ju nemožno považovať za invázny druh. (Správne je vraj invázny, nie invazívny)

Reagovať na správu

portret

Tori pokročilý, mykológ 30.11.2018 21:39

Zajímavé, fakt to jsou dvě různé věci: invázivny http://slovnik.juls.savba.sk/?w=invaz%C3 ... vs. invázny: http://slovnik.juls.savba.sk/?w=inv%C3%A ... a stejný významový rozdíl je i v češtině (invazní / invazivní).

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 30.11.2018 23:32

Si puntičkár a tu je to asi namieste. V prípade šírenia nepôvodného druhu "invázny".

Reagovať na správu

portret

Šerpa botanik, pokročilý 11.12.2018 08:49

velmi pravděpodobně Fraxinus excelsior

Reagovať na správu