Úvodná stránka » Diskusné fóra » Diskusie o rastlinách »

Referát...: Charles Darwin


portret

12Indián 14.5.2018 17:08

Vezmime si teraz zložitejší prípad.Určité rastliny vylučujú sladkú šťavu,zjavne aby eliminovali niečo škodlivé z ich miazgy.Túto látku vytvárajú žlazy na báze prílistkov pri niektorých bôbovitých (Leguminosae) a na spodnej strane listu vavrína obyčajného.Túto šťavu,aj keď je jej pomerne málo,chamtivo zháňa hmyz.Predpokladajme teraz,že žlazy na báze na vnútornej strane korunných lupienkov by vylučovali trochu sladkú šťavu alebo nektár.V tomto prípade hmyz hľadajúci nektár by sa otrel o peľ a často by prenášal tento peľ z jedného kvetu na bliznu iného kvetu.Kvety odlišných jedincov toho istého druhu by sa takto mohli skrížiť a máme dobrý dôvod sa domnievať,že činnosť kríženia,by mohla vytvárať veľmi odolné klíčence,ktoré bymali následne najlepšiu šancu prekvitať a prežiť.Niektoré z týchto klíčencov by pravdepodobne zdedili schopnosť vylučovať nektár.Tie individuálne kvety,ktoré by mali najdlhšie žlazy alebo nektária a ktoré by vylučovali najviac nektáru,by najčastejšie navštevoval hmyz a najčastejšie by sa krížili,a tak by mali výhodu.Preferované alebo vybrané by boli tiež tie kvety,ktoré by mali tyčinky a piestiky umiestnené s ohľadom na veľkosť a zvyky konkrétneho hmyzu,ktorý ich navštevuje,čím by podporovali prenos svojho peľu z kvetu na kvet v ľubovoľnej miere.Vezmime si prípad hmyzu,ktorý navštevuje kvety,aby zbieral peľ namiesto nektáru.Keďže peľ je vytvorený len ako predmet oplodnenia,jeho zničenie sa ukazuje ako jednoduchá strata pre rastlinu.Ak by hmyz živiaci sa peľom prenášal malé množstvo peľu z kvetu na kvet najprv príležitostne a neskôr bežne,pričom deväť desatín peľu by sa zničilo,takto spôsobené kríženie by sa mohlo pre rastlinu ukázať ako stále veľký zisk a jedince,ktoré by vytvárali čoraz viac peľu a mali by stále väčšie peľnice,by boli vybrané prírodným výberom.

Reagovať na správu