Úvodná stránka » Diskusné fóra » Odborné diskusie o hubách »

Morchella pragensis vs. M. importuna


portret

J. Č. mykológ, atlasár, moderátor 1.5.2017 14:15

Nedá mi to, ale dotknem sa citlivej témy smrčka pražského. Tento druh opísal pán Smotlacha v roku 1952 v Časopise československých houbařů. Škoda, že nemám toto číslo časopisu, lebo by som si rád prečítal jeho pôvodný opis. Vychádzam preto z literatúry, ktorá vyšla neskôr a v ktorej je tento druh nielen opísaný, ale aj vyobrazený. Tou literatúrou je atlas HOUBY od M. Svrčka z r. 1996, vyd. Aventinum. Je tam vyobrazený smrčok s tmavšími, celistvými rebrami, pričom dominancia pozdĺžnych rebier nie je príliš výrazná a ani nie sú usporiadané rovnobežne. Vyobrazená plodnica rastie v tráve. Nemôžem posúdiť, či je poznámka k ekológii prevzatá z pôvodného opisu, ale autor uvádza, že smrčok pražský (Morchella pragensis) rastie na rumoviskách, druhotných stanovištiach ovplyvnených ľudskou činnosťou (dvory, skladiská, výkopy stavieb, medzi dlažbou). Ilustrácia nápadne podobného smrčka, avšak nazvaného "Morchella crassipes" je zaradená do diela Naše houby II od A. Piláta a O. Ušáka z roku 1959. V tomto prípade sa evidentne jedná (a autor A. Pilát to aj píše) o druh z blízkeho príbuzenstva smrčka kužeľovitého (Morchella conica), no M. crassipes by mal byť druh (v súčasnosti už neakceptovaný) z okruhu smrčka jedlého (Morchella esculenta). Otázne teda je, čo je to vlastne opísané a vyobrazené v tejto knihe. Vzhľadom na ekologické pomery na lokalite, kde boli vyobrazené plodnice nájdené, teda na trávnatom dvore za pražskou Invalidovnou, tento smrčok, okrem iného aj opisovanými rozmermi, nápadne pripomína ten, ktorý je odfotografovaný v tráve v atlase od M. Svrčka. Je možné, že práve toto je legendárny smrčok pražský (Morchella pragensis).

Prečo sa však tento smrčok vôbec nespomína, resp. jeho existencia ignoruje v novej štúdii venovanej americkým a európskym druhom rodu Morchella? http://www.ascofrance.com/uploads/docume... Schválne si ho skúste dať do vyhľadávača v tom .pdf súbore. Je to snáď preto, že by nebol platne opísaný? Alebo typový materiál neexistuje? Pravdou je, že v IF, ako aj v MycoBank je meno označené ako platné.

Ak ale smrčok pražský predstavuje druh rastúci (podľa rôznych autorov) v tráve, na rumoviskách, druhotných stanovištiach ovplyvnených ľudskou činnosťou (dvory, skladiská, výkopy stavieb, medzi dlažbou), pričom rast na mulčovacej kôre sa nikde nespomína, prečo sa dostalo do módy, a to nielen na týchto stránkach, smrčok rastúci typicky na mulčovacej kôre pomenovávať ako smrčok pražský (Morchella pragensis)? Podľa môjho názoru, s prihliadnutím na výsledky najnovšej štúdie sa jedná o úplne iný druh smrčka a je to druh Morchella importuna.

Morchella importuna je smrčok pochádzajúci zo Severnej Ameriky a do Európy bol zavlečený. Z opisov a vyobrazení je zrejmé, že tento smrčok má v mladosti zaoblené rebrá, a z nich sa vyvinú tie pozdĺžne, ktoré sú veľmi výrazné, viac-menej rovnobežne usporiadané a, tu by som to podčiarkol, zreteľne, až charakteristicky potrhané. Tento druh je saprofyt, typicky rastúci na mulčovacej kôre. Ak teda molekulárnymi metódami bolo potvrdené, že tento mulčový druh rastie aj v Európe, nebolo by načase sa ním začať zaoberať a prehodnocovať doterajšie nálezy domnelých smrčkov pražských? Nechávam to na zamyslenie a naozaj by som uvítal, keby mi niekto poskytol originálny opis Morchella pragensis.

Na záver ešte jedna provokácia, skúste si to porovnať:

http://www.mushroomexpert.com/morchella_...

a záverečná myšlienka, ktorú v tom texte píše autor:

"I will not be surprised when a much older, European name is found for Morchella importuna; I have studied a collection that was sent to me from Belgium, and verified through DNA analysis--and there are several European morel species (including, especially, Morchella costata) that appear, based on photos, to match the morphology and ecology of Morchella importuna."

"Nebudem prekvapený, ak oveľa staršie, európske meno sa nájde pre Morchella importuna. Študoval som zber, ktorý mi bol poslaný z Belgicka a bol overený cez DNA-analýzu... a je ešte niekoľko ďalších druhov smrčkov (najmä vrátane Morchella costata), ktoré by, na základe fotografií, morfológie a ekológie, mohli predstavovať Morchella importuna."

Reagovať na správu

portret

Martin Mička pokročilý 2.5.2017 07:04

Jsem zvědavý, jestli to tady vyřešíme . Každopádně moc díky za příspěvek.

Reagovať na správu

portret

MajaMi 12.5.2017 12:39

V mojom prípade platí, že čím viem (presnejšie čítam) o tom viac, tým viem o tom menej.
(a nielen hubách...)

Reagovať na správu

portret

JAMAL 12.5.2017 22:58

Honzo mám na to úplně stejný názor. Před dvěma roky jsem se snažil ke smrži pražskému dohledávat informace, protože se snažím v této skupině hub zorientovat. Dle mého názoru smrž pražský skutečně existuje, ale dosahuje podstatně větších rozměrů, je vzácný a nevyrůstá v dovážené mulči. Pamatuji si, že jej fotil Dalibor Marounek a díky jeho nálezu jsem si uvědomil, že se u nás smrž pražský pravděpodobně špatně určuje, a že by se mohlo jednat o M. importuna.

Reagovať na správu

portret

Igor atlasár 13.5.2017 00:32

toto tu bolo treba prediskutovať. Je v tom trochu chaos.

Reagovať na správu

portret

fofoja moderátor, mykológ, atlasár 17.5.2019 10:57

https://mycokeys.pensoft.net/article/323...

Reagovať na správu

portret

J. Č. mykológ, atlasár, moderátor 17.5.2019 14:45

Akurát včera mi o tom článku povedal Adam. A ja sa celkom aj teším z toho, že tá teória o smrčku pražskom sťaby Morchella importuna sa vo veľkej miere potvrdila.

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 17.5.2019 17:35

Už ho len zaradiť medzi smrčky v našom atlase.

Reagovať na správu