Úvodná stránka » Diskusné fóra » Správy z iných médií »

Nízke Tatry a huby ??? POZOR !


portret

Andy (&y) atlasár 15.2.2013 21:16

Čierny Váh, Liptovská Teplička, Javorinka, Benkovo
Pozemný postrek. Národnom Parku .... BRAVO !


25.1.2013
Ministerstvo životného prostredia (zdôrazňujem životného prostredia!) povolilo štátnym lesom, závod Liptovský Hrádok, striekať Národný park Nízke Tatry pesticídmi z obsahom cypermetrínu. Súčasťou povolenia je aj usmrcovať a poškodzovať v národnom parku (!!!) tieto chránené (!!!) druhy živočíchov (doslovný citát z príslušného povolenia):

A. Povoľuje výnimku
zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. a) a b)a 35 ods. 2 a) a b) zákona. Výnimkou sa povoľuje žiadateľovi zraňovať alebo usmrcovať nasledovné chránené druhy živočíchov:
hmyz – bystruška potočná (Carabus variolosus), fúzač karpatský (Pseudogaurotina excellens), bystruška zlatá (Carabus auronitens), Cornumutila quadrivttata, krasoň jedľový (Eurythyrea austriaca), rod Lacon, Melandrya barbata, fúzač žltočierny (Pachyta lamed), Pytho abieticola, Pytho depressus, Rhopalopus ungaricus, Rhysodes germari
na vodné prostredie viazané živočíchy - kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montadoni), mlok horský (Triturus alpestris), skokan hnedý (Rana temporaria), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo),
menej ohrozené sú insektivorné a fakultatívne insektivorné druhy cicavcov a vtákov – podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), netopier obyčajný (Myotis myotis), jariabok hôrny (Tetrastes bonasia), tetrov hôľniak (Tetrao tetrix), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), orol krikľavý (Aquila pomarina), včelár lesný (Pernis apivorus), sokol lastovičiar (Falco subbuteo), sluka lesná (Scolopax rusticola), kukučka jarabá (Cuculus canorus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), sova lesná (Strix aluco), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), žlna sivá (Picus canus), ďateľ čierny (Dryocopus martius), ďateľ veľký (Dendrocopos major), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus), ľabtuška lesná (Anthus trivialis), trasochvost horský (Motacilla cinerea), trasochvost biely (Motacilla alba), vodnár potočný (Cinclus cinclus), oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes), vrchárka modrá (Prunella modularis), slávik červienka (Erithacus rubecula), žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), drozd čierny (Turdus merula), drozd plavý (Turdus philomelos), drozd kolohrivý (Turdus torquatus), drozd trskotavý (Turdus viscivorus), kolibkárik sykavý (Phylloscopus sibilatrix), kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita), kolibkárik spevavý (Phylloscopus trochilus), králiček zlatohlavý (Regulus regulus), králiček ohnivohlavý (Regulus ignicapillus), muchár sivý (Muscicapa striata), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus), sýkorka lesklohlavá (Parus palustris), sýkorka čiernohlavá (Parus montanus), sýkorka chochlatá (Parus cristatus), sýkorka uhliarka (Parus ater), sýkorka belasá (Parus caeruleus), sýkorka bielolíca (Parus major), brhlík lesný (Sitta europaea), kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris), sojka škriekavá (Garrulus glandarius), orešnica perlovaná (Nucifraga caryocatactes), krkavec čierny (Corvus corax), pinka lesná (Fringilla coelebs), stehlík zelienka (Carduelis chloris), stehlík čížavý (Carduelis spinus), krivonos smrekový (Loxia curvirostra), hýľ lesný (Pyrrhula pyrrhula), glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes).

Reagovať na správu

portret

Linda pokročilý, mykológ 15.2.2013 21:37

prosím povedz, že sa mi to iba sníva

Reagovať na správu

portret

lucnyk atlasár 15.2.2013 21:38

Naozaj ako zo zlého sna

Reagovať na správu

portret

px pokročilý 15.2.2013 21:51

Slovenskóooo.....

Reagovať na správu

portret

minus5 pokročilý 15.2.2013 21:56

toto je vtip??? ak nie tak potom píp píp .... mi je z toho zle!

Reagovať na správu

portret

Andy (&y) atlasár 15.2.2013 21:58

Rád by som... ani nevieš ako.

Reagovať na správu

portret

Andy (&y) atlasár 15.2.2013 22:04

Niekto žiada výnimku a niekto ju udelil. Aj s guľatou pečiatkou. Platí do 09/2013.

Reagovať na správu

portret

babka Milka pokročilý 15.2.2013 22:07

Je to niečo neuveriteľnééé ... Fúúúj... Osobne som bola na všetkých týchto lokalitách. Na Benkove bol dlhé roky lesníkom môj nebohý bratranec. Je to prekrásny kraj, "kúsok" od mojej rodnej dediny.

Reagovať na správu

portret

Andy (&y) atlasár 15.2.2013 22:07

Chýba tam Homo Sapiens Micologicus.

Reagovať na správu

portret

Igor atlasár 15.2.2013 23:28

No potom, čo som videl v Jasnej, sa už ničomu nedivím.

Reagovať na správu

portret

m.gabris pokročilý 16.2.2013 09:40

opäť sú záujmy jednotlivcov uprednostnené pred záujmom spoločnosti..veď už teraz sme bombardovaní toxínmi zo všetkých strán, už si len počkať pár rokov kým sa všetky tieto postreky dostanú do spodných vôd...za toto nekompetentné rozhodnutie niekto musí niesť zodpovednosť
tu je petícia čo sa týka práve tohto, treba hlavne PODPÍSAŤ, aj to je šanca ako by sa to dalo zmeniť
http://www.ekoforum.sk/peticia/postreky

Reagovať na správu

portret

Jarott atlasár 16.2.2013 11:32

nevymozitelnost prava v demokracii robi z nej pravnu anarchiu

Reagovať na správu

portret

minus5 pokročilý 16.2.2013 12:41

neviem či sa tým niečo zmení, ale podpísal som

Reagovať na správu

portret

Mijam pokročilý, mykológ 16.2.2013 21:09

Tak to je naozaj neskutočné

Reagovať na správu

portret

bobineta atlasár, moderátor 17.2.2013 03:56

Tak to je ozaj uz smutne

Reagovať na správu

portret

Buki 17.2.2013 15:42

spodné vody: pevne dúfam, že to nebude také zlé (už preto, že cypermetrín nie je rozpustný vo vode).

http://npic.orst.edu/factsheets/cypermet...
http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/ext...

Vie dakto, akým spôsobom sa majú inkriminované postreky vykonávať?

Reagovať na správu

portret

Buki 17.2.2013 16:02

Andy - máš aj presný link, kde je oficiálne zverejnené to aktuálne povolenie pre rok 2013? (rád by som ho videl celé - ja mám vo zvyku si vytvárať vlastný názor).

Reagovať na správu

portret

Andy (&y) atlasár 19.2.2013 05:48

<iframe width="482" height="300" border="0" frameborder="0" scrolling="no" style="padding:0px; margin:0px; border: 0px;" src="http://www.sme.sk/vp/24635/"></iframe>

Reagovať na správu

portret

karibu 19.2.2013 08:46

a ako obvykle dobre utajena akcia.

Reagovať na správu

portret

Andy (&y) atlasár 19.2.2013 18:20

Keď sa pohne rozumom , ani chémia netreba ??? Kus tendenčné ale
Všetko zlé je na niečo dobré. Ak by horu v NP nechali rásť prirodzenou
obnovou neboli by takéto diskusie vôbec potrebné. Ale na to treba mať
oči pre prírodu ako prepletený, na seba naviazaný systém.
Bratislava 19. februára (TASR) - Lesníci odstúpili od plánu
použiť v Národnom parku Nízke Tatry chémiu. Aj napriek tomu, že im
ministerstvo životného prostredia povolilo výnimku na postreky
sadeníc stromov, ktorá ešte nie je právoplatná, Lesy SR ju určite
nevyužijú.
"Povoľovací proces trval tak neúmerne dlho, že na spomínaných
územiach už takmer nie je čo chrániť. Podnik Lesy SR túto výnimku, aj
keby sa nakoniec stala právoplatnou, určite nevyužije," potvrdil dnes
pre TASR hovorca podniku Vlastimil Rezek.
Lesy SR o výnimku na postreky požiadali v roku 2011. Ako
priblížil hovorca envirorezortu Maroš Stano, dôvodom aplikácie
chemických látok mala byť ochrana sadeníc proti lykokazovi
sadenicovému a tvrdoňovi smrekovému. Malo ísť o bodový postrek ku
koreňovým krčkom s použitím ručného postrekovača.
"Lesy SR na dotknutých pozemkoch chemické prípravky používať
nebudú, nakoľko je to zbytočné, lebo sadeničky sú zničené,"
skonštatoval Rezek. Lesy v budúcnosti podľa jeho slov plánujú
v národných parkoch použitie nových technologických postupov, ktoré
sadeničky ochránia aj bez použitia chemických prípravkov.
Na udelenie výnimky upozornil dnes denník Sme. Ako doplnil
Stano, v súčasnosti ešte plynie lehota, keď sa účastníci konania môžu
proti rozhodnutiu odvolať. Urobili tak už ochranárske organizácie LZ
Vlk a SOS/BirdLife Slovensko.
Spory o používanie chémie v Národnom parku Nízke Tatry boli
medzi lesníkmi a ochranármi už v minulosti.

Reagovať na správu

portret

kemot 19.2.2013 18:50

To ma byt akože čo dufam len hlupy žart

Reagovať na správu

portret

° pokročilý, atlasár, mykológ 19.2.2013 20:51

Davam do pozornosti dve po roku zverejnene publikacie :
http://www.los.sk/pdf/usm_hylob_2011.pdf
http://www.los.sk/pdf/usm_hylob_2012.pdf

U lykokazov sa az po roku dozvedame aj tuto podrobnost : Larvy svojím žerom neškodia, ale sú prospešné, lebo narúšajú korene pňov v zemi a prispievajú k urýchleniu ich rozkladu
U tvrdona sa tato informacia po roku straca: Žer lariev pod kôrou koreňov čerstvých pňov nie je škodlivý, naopak prispieva k ich urýchlenému rozpadu

Ked si publikacie pozornejsie precitate zistite ze problem sa prejavuje hlavne na lokalitach :
-kde sa každoročne vykonáva ťažba
-najväčšie škody spôsobuje imágotvrdoňa v ihličnatých kultúrach vysadených na čerstvých rúbaniskách,kde ho láka vôňa živice z čerstvých pňov, v ktorých sa vyvíja larva

A tu uz nastupuje sedliacka logika:
1. Tvrdon smrekovy, lykokaz pňový a lykokaz sadenicovy maju biotop na čerstvých pnoch a korenoch ihličnatých drevín (najmä smreka a borovice) .Pricom dospely Tvrdon moze zit az 4 roky.
2.K premnozeniu dochadza na lokalitach kde su cerstve rubaniska respektive kde sa kazdorocne vykonava tazba a nasledne su opatovne zalesnovane smrekovou/ borovicovou monokulturou
Kto si myslite ze moze za toto "premnozenie" ,tvrdon a lykozrut lebo po milionoch rokov evolucie zblbli a zasluzia si chemicky armagedon alebo "lesnik" ktory ignoruje (asi spravne motivovany) prirodne zakony ?

Reagovať na správu

portret

Andy (&y) atlasár 19.2.2013 22:00

Stále je to o tom istom. Umelé deformácie liečiť ďalšími deformáciami. Lesníci robia v mene ekonomiky zásahy, ktoré menia tvar krajiny, menia zároveň klimatické pomery v oblasti, často na dlhé roky. Neprirodzené zmladzovanie umelou výsadbou prioritných drevín vytvára priestor pre návaly premnoženia istých druhov a potom nasledujú opäť "rýchle riešenia" a deformácie.
Podobne živočíchy v revíroch - teda už dnes vlastne na celom Slovensku. Nie prirodzená rovnováha, vyváženosť lovnej - trofejnej a predátorov. Vytváranie podmienok pre jednu skupinu a represia druhej. To je realita. Biodiverzita, o ktorej sa toľko hovorí - žiaľ len hovorí - sa vôbec nerešpektuje a deformuje sa tým celý systém.
Pokiaľ toto nebude alfou a omegou našej - z daní platenej ochrany prírody a princípov MŽP stále tu bude nutný zápas s rýchlymi, jednoúčelovými riešeniami.

Reagovať na správu

portret

antonik 20.2.2013 16:54

Postrek je zrušený Hurááááááááááá

Reagovať na správu

portret

m.gabris pokročilý 20.2.2013 19:10

super správa! povolenie sa malo týkať aj iných oblastí Slovenska..ktovie ako to bude tam

Reagovať na správu

portret

Andy (&y) atlasár 21.2.2013 06:49

Táto žiadosť bola len na uvedené lokality a konkrétne parcelné čísla v lokalitách NAPANT. Ale pozor oni ju nezrušili, len oznámili,že ju asi nevyužijú aj keby bola nakoniec schválená. To neznamená to isté. ... jednoducho ak niekto je schopný o to požiadať a takto prírodu NP zaťažiť , nemám o ňom dobrú mienku.

Reagovať na správu

portret

karibu 14.6.2013 08:50

Toto je znova aktualne

Reagovať na správu

portret

virtue205 atlasár, moderátor 14.6.2013 09:45

Toto je dôkaz ľudskej hlúposti a neúcte k prírode

Reagovať na správu

portret

Andy (&y) atlasár 14.6.2013 15:41

"Ale pozor oni ju nezrušili, len oznámili,že ju asi nevyužijú aj keby bola nakoniec schválená. To neznamená to isté. ... " to som napísal v 02/2013
Neskonale ma serie že som mal pravdu...

Reagovať na správu

portret

dudológLC 11.8.2017 13:52

Kedže patrím medzi ornitolológov, tak mňa udivujú najmä tie druhy, ktorých populácia v Tatrách sčítáva už len zopár jedincov. Jedná sa hlavne o hlucháňa, jariabka, lelka, ale vlastne všetky druhy druhy fauny v NP. Po tomto ma už asi nič nepreklvapí. Či máme čakať druhú katastrofu? Príroda to už vôbec nemá ľahké, pomaly z nej nič neostane. Ani my, pokiaľ budeme takto ďalej pokračovať.

Reagovať na správu

portret

rudolf2 pokročilý 11.8.2017 19:50

Linda, sme na Slovensku zvykajme si ...
Alebo sa konečne zobuďme ...

Reagovať na správu