Úvodná stránka » Informácie pre hubárov » Články a informácie »

Pavučinovce - čo je dobre si všímať pri opise plodníc.

Ak Vás zaujímajú pavučinovce, je dobre si všímať pri opise plodníc tieto veci:

ZNAKY KLOBÚKA: veľkosť, farba, štruktúra, vzhľad okraja, ostatky vela, tvar. Opísaná farba je farba u mladých jedincov, pretože to je obyčajne významné pri rozlišovaní medzi susednými druhmi. (mnoho autorov miesto toho začne s tvarom, napriek skutočnosti, že toto je málokedy kritériom správneho určenia.) Pojem "guľatý" tvar znamená polguľovitý. Hygrofánnosť (nasiakavosť), lepkavosť a tvar sú opísané len v prípadoch, keď sa odkláňajú od toho čo je pre podrod normálne . Veľkosť klobúka značí priemer klobúka u dospelých jedincov; keďže to vlastne poskytuje aj náznaky veľkosti plodnice ako takej.

FARBA LUPEŇOV, a farba ich okraja, v prípade ak je rozdielna. Farba lupeňov sa vždy týka nezrelých jednotlivcov. Hustota lupeňov a šírka je opísaná iba ak sa líši od normálu. Prirastenie lupeňov ku hlúbiku je spravidla vynechané, pretože to má len malú určovaciu hodnotu: Väčšina pavučinovcov má za mlada prirastené až úzko voľné lupene, ktoré sa neskôr počas rozvoja postupne menia na zúbkom zbiehavé až odsadené/odstávajúce. Poukazovanie na zúbkované alebo vrúbkované ostrie lupeňov je tiež vo väčšine prípadov vynechané, pretože tieto znaky významne kolíšu v súvislosti s vekom a vlhkosťou, a to aj medzi rovnakými jedincami v konkrétnom zbere.

ZNAKY HLÚBIKA: tvar, farba, ostatky závoja, prítomnosť a vzhľad hľuzy. Tvar je tu dôležitý znak a týka sa dospelých jednotlivcov, pokiaľ nie je napísané inak. Termín vretenovitý znamená , že hlúbik je najhrubší vo svojej strednej časti. Termín zužujúci sa hlúbik vždy naznačuje stenčovanie sa smerom k základni (báze), teda dole. Rozmery hlúbika sú vynechané, pretože priveľmi závisia na spôsobe rastu; opisy, ako napríklad "statný", "štíhly", a "chudý" sú používané ako označenia výchylky z normálneho modelu v podrode alebo skupine. Apex či vrchol znamená najvrchnejšiu časť hlúbika.

FARBA VELA a jeho hojnosť, farba kortíny . Je to zvyčajne otázka ostatkov závoja na hlúbiku. Hojnosť vela bola v popisoch vynechaná, pretože hojnosť vela je len zriedka kedy konštantná.

DUŽINA (kontext) farba, chuť a aróma. Mramorovitosť znamená , že dužina vo vrchnej časti hlúbika vykazuje žilkovanie z nejakého inak nasýteného odtieňa farby (ako v mramore). Kde je to žiaduce , tam je opísaná aj konzistencia dužiny
(kompaktná, mäkká, drobivá, húževnatá, a tak ďalej.).

CHUŤ A ARÓMA sú opísané iba v prípadoch, keď nie sú zanedbateľné. Väčšina Phlegmacia má obzvlášť pri dospelých alebo starších plodniciach typický zápach "horúcich arašidov" alebo "varenej červenej repy", mnohými autormi nazývanými "terreous" alebo "zemitý", prirovnania ktoré mám problém akceptovať. Vôňa u Phlegmacium sa môže značne meniť dokoncaaj pomedzi jednotlivcami v jedinom náleze, a jej sila má teda ťažko spoľahlivý určovací charakter. Napriek tomu je vôňa vytrvalo užívaná niektorými mykológmi na odlíšenie druhov (napríklad C. variecolor alebo C. meinhardii) z príbuznej vetvy. Druhy, ktorých vôňa je opísaná ako "múčna" (múčnatá ) niekedy úplne postrádajú vôňu, avšak múčnatá príchuť je aj vtedy vždy zjavná pri ochutnaní. Telamonice často vyparuje slabú vôňu jódu ("jodoformu", "nemocnice", "náplasti" ) alebo rafanoidnú ("po reďkovkách", "repe" ), alebo zmes oboch.

EKOLÓGIA: Biotop, hostiteľská rastlina, hojnosť.

Ako je dobre známe, rod Cortinarius vytvára formy ecto- mykorízy so špecifickými rastlinnými partnermi a najčastejšie sa vyskytujúce druhy partnerov (alebo rodov partnerov) sú určené. V niektorých prípadoch môže huba rásť taktiež s inými, ešte nezaznamenanými partnermi. Pod "listnatými stromom" znamená dub, buk, lieska a lipa, avšak nie brezy a vŕby. Taktiež je dvúležité, či huba uprednostňuje vápenaté alebo kyslé podložie . Výskyt druhov je odstupňovaný na šesť častí ( veľmi vzácny, vzácny, zriedkavý, pomerne bežný, bežný a veľmi bežný ). V prípadoch, kde je pre rast druhov príznačný aj nejaký geologický charakter krajiny, je toto taktiež dobré uviesť v opise.

Pavučinovce sú huby vyrastajúce zo zeme a väčšinou rastú samostatne alebo v malých skupinách (gregarious).
Spôsob rastu je opísaný iba ak je typicky rozdielny (napríklad fasciculate = skupinovo rastúci). Väčšina druhov fruktifikuje (vytvára plodnice) v jeseni, takže obdobie fruktifikácie je opísané iba u druhov, ktoré fruktifikujú v iných obdobiach.

Chemické reakcie
Farebná zmena následkom reakcie s určitými chemickými látkami je v popisoch taktiež opísaná. Ak takýto opis niekde chýba,
to ešte neznamená , že reakcia je bezvýznamná, ale len to, že som to sám netestoval . Popis "bezvýznamný, či banálny" znamená buď žiadnu alebo bezvýznamnú reakciu. Pokiaľ nie je stanovené inak, je to otázka reakcie v pletive, obyčajne vo vrchnej časti hlúbika, alebo v klobúku, ak sú mäsité.

Užitie NaOH poukazuje na celkovú alkalickú reakciu (približne 20% roztok). Môžeme miesto toho rovnako dobre používať KOH. Amoniak nie je zahrnutý, pretože jeho reakcia je obvykle identická alebo slabšia. Alkalická reakcia je dôležitá hlavne v Phlegmacium na odlíšenie sekcie Variecolores a susedných skupín, ktorých druhy reagujú na dužine a závoji hlúbika do pol minúty žlto až žlto - hnedo. Väčšina druhov v podrode Dermocybe a Cortinarius, sekcia Leprocybe, a sekcia Fulvi v Phlegmacium reaguje na pokožke klobúka a lupeňoch červenkasto (anthraquinone a flavomannine príbuzné pigmenty, v tomto poradí ). Bezvýznamná reakcia je reakcia šedá, špinavo hnedá alebo čierna; to platí pre najviac druhov v podrode Myxacium a Telamonia. Výnimka je reakcia na vele u určitých druhov v sekcii Armillati a príbuzní (antra - chinónové pigmenty). V tomto prípade sa červenkasté ostatky závoja na hlúbiku menia na fialové. Absencia reakcie môže byť taktiež zaujímavá a je opísaná u niektorých ďalších druhoch s červeno - tónovaným závojom.

• Kyselina FeCl3 ("Hoilandovo činidlo" ) je použiteľná pre druhy v podrode Orellani na označenie prítomnosti toxínu orellaninu. Pridáva sa malé množstvo kyseliny soľnej do roztoku chloridu železného. Ak huba obsahuje toxín, dužina získa okamžite černasto- modrý odtieň. Bezvýznamná reakcia je farba samotného činidla , t.j . hrdzavo žltá; toto je popisované len pri hŕstke obdobných druhov (napríklad v sekcii Hinnulei).


• Lugol je roztok jódu a KI v rozriedenom alkohole. (niekto môže používať jódny roztok z lekárne po nariedení s vodou na 2 - 3 násobné množstvo, dôležité je len to, že tam nesmie byť priveľa jódu.) Reakcia druhov v sekcii Scauri a Purpurascentes Phlegmacium je taká, že pletivo sa u nich okamžite sfarbuje tmavo lilavo. Bezvýznamná reakcia prináša len farbu činidla, t.j . hrdzavo hnedú; toto je opísané u niekoľkých ľahko zameniteľných druhov. - Tiež pár druhov mimo týchto sekcií reaguje s lugolom, pričom v týchto prípadoch môže byť farebná reakcia odlišná .

• Formalín má pomalú reakciu; spravidla sa musí na výsledok reakcie čakať najmenej päť, niekedy až do 20 minút. Činidlo je užitočné hlavne v prípadoch keď konkretizujeme určité druhy v rámci sekcie Anomali, pri ktorých sa pletivo sfarbuje silno lilavo až červenkasto lilavo. Bezvýznamná reakcia značí žiadnu alebo mdlú ružovú reakciu. – Pár ďalších druhov taktiež reaguje s formalínom, vtedy je farebná reakcia opäť iná.

• Guaiac je druh živice, rozpustený v alkohole. Väčšina pavučinovcov má pri ňom modravo- zelenú až žlto- zelenú reakciu, na ktorú je niekedy nutné čakať niekoľko minút . Bezvýznamná reakcia je žiadna farebná zmena.

• AgNO3 (dusičnan strieborný ) prináša u určitých druhov tiež farebnú reakciu. Pretože je roztok nestály, soľ by mala byť rozpustená vo vode až pred každým testom. Bezvýznamná reakcia skladá vo väčšine v redukcii striebra, spôsobí bridlicovo šedé zafarbenie pletiva.

• FeSO4 (síran železnatý ) môže byť taktiež použitý pre niektoré druhy. Pretože je roztok nestabilný, soľ by mala byť taktiež rozpustená vo vode až pred každým testom. Bezvýznamná reakcia prináša farbu činidla , t.j . bledo modrozelenú.

• Fenol je poväčšine používaný ako 3%-ný vodný roztok. To po pár minútach obyčajne umožní vznik červeno - hnedej až červenkasto lilavej reakcie u mnohých druhoch pavučinovcov. Bezvýznamná reakcia je žiadna farebná zmena.

• Fluorescencia je opísaná u reakcií u druhov v rámci sekcie Leprocybe a pre pár obdobných druhov. Test pozostáva z ožarovania pletiva UV svetlom v tmavom priestore; pozitívna reakcia je žlto až žlto- zelená fluorescencia. Táto reakcia často funguje aj na sušenom materiáli, a môže byť potom dokonca aj silnejšia. (metódu je možné vylepšiť chvíľkovým marinovaním materiálu v zriedenom metanole [pozri ARN]. Potom môžeme dokonca pozorovať modravú fluorescenciu v roztoku - nie je to ale zahrnuté v popisoch.)

Mikroskopia
Veľkosti, tvar, ornamentika výtrusov. V určitých prípadoch niektorý mikroskopický popis chýba, čo ale neznamená, že je bezvýznamný. Časť pavučinovcov má dobre rozlíšiteľné cheilocystidiá, ktoré sú vtedy opísané (tvar a veľkosť). Niekoľko druhov (napríklad v sekcii Obtusi) má na okrajoch lupeňov sterilné elementy ktoré sú podľa veľkosti ťažko rozlíšiteľné, ale majú typický tvar. Čo sa týka zvyšných mikroskopických charakteristík, pozri odkazy na príslušnú literatúru.

preložené z knihy Pavučinovce vo Švedsku, autorom je Karl Soop

Zdroj: Z knihy Pavučinovce vo Švedsku, autorom je Karl Soop.
Autor článku: Pavol Kešeľák (Ešli)

Diskusia k článku

Zatiaľ neboli zaslané žiadne príspevky.


Pred zaslaním príspevku do diskusie je potrebné prihlásiť sa použitím Vášho prihlasovacieho mena a hesla.