Úvodná stránka » Informácie pre hubárov » Články a informácie »

Kľúčové znaky rodov húb

Agaricus – MAKRO: žltnutie dužiny v báze hlúbika /áno-nie/; žltnutie klobúka /áno-nie/; červenanie dužiny /áno-nie/; vôňa /anízová, mandľová, atramentová, karbolová, pestrecová, nepríjemná, iná/; tvar bázy hlúbika /rovná, hľuzovitá, odsadená/; pomer dĺžky hlúbika k šírke klobúka; počet prsteňov na hlúbiku; MIKRO: počet výtrusov na bazídiách; veľkosť výtrusov; prítomnosť klíčneho póru; prítomnosť a tvar cheilocystíd; REAKCIE: Schäfferova reakcia /negatívna-pozitívna/; EKOLÓGIA: typ biotopu /otvorené trávnaté miesto, les, hnojené miesto, kompost, atď./

Agrocybe – MAKRO: prítomnosť prsteňa na hlúbiku /áno-nie/; nasiakavosť klobúka /áno-nie/; vôňa /múčna, iná/; MIKRO: veľkosť výtrusov; šírka klíčneho póru; počet výtrusov na bazídiách; tvar cheilocystíd a aj pleurocystíd, ak sú prítomné; EKOLÓGIA: typ biotopu /na holej pôde, v tráve, v machu, na dreve, na truse, atď./

Amanita – MAKRO: ryhovanie na okraji klobúka /áno-nie/; prítomnosť prsteňa na hlúbiku; prítomnosť a sfarbenie zvyškov plachtičky na klobúku /biele, sivé, oranžové, iné/; tvar, veľkosť a farba pošvy /biela, sivá, oranžová, iná/ a bázy hlúbika; sfarbovanie dužiny na vzduchu; vôňa /zemiaková, zemitá, iná/; MIKRO: tvar /guľovité, široko elipsoidné/ a veľkosť výtrusov; REAKCIE: amyloidita výtrusov /áno-nie/; EKOLÓGIA: mykorízne dreviny

Ampulloclitocybe – u nás jeden druh A. clavipes /= Clitocybe clavipes/

Armillaria – MAKRO: hustota a zotierateľnosť šupiniek na klobúku; prítomnosť prsteňa na hlúbiku /áno-nie/; charakter plachtičky na hlúbiku /blanitý, pavučinovitý alebo vatovitý prsteň/; okraj prsteňa /biely, žlto, hnedo alebo černasto vločkatý, inak sfarbený/; tvar bázy hlúbika; MIKRO: prítomnosť praciek; EKOLÓGIA: hostiteľská drevina

Arrhenia – MAKRO: prítomnosť a umiestnenie hlúbika /chýbajúci, krátky, centrálny, excentrický/; typ hymenoforu /normálne lupene, žilky/; povrch hlúbika /hladký, chĺpkatý/; vôňa /nezreteľná, pelargóniová/; MIKRO: prítomnosť praciek /áno-nie/; EKOLÓGIA: typ substrátu /na zemi, na machu/, prípadne hostiteľský druh machu

Asterophora – MAKRO: povrch klobúka /múčnatý, hladký/; MIKRO: tvar chlamydospór /hviezdicovitý, vretenovitý/; miesto tvorby chlamydospór /na klobúku, na lupeňoch/; EKOLÓGIA: hostiteľský druh huby /Russula sp., Lactarius sp./

Aureoboletus – u nás jeden druh A. gentilis /= Pulveroboletus gentilis/

Baeospora – MAKRO: farba lupeňov /biele, lilavé/; EKOLÓGIA: /na šiškách, na hnijúcom dreve/kôre/

Blasiphalia – celosvetovo jeden druh B. pseudogrisella

Bolbitius – MAKRO: šírka klobúka; povrch klobúka /hladký, žilkovitý/; farba klobúka; MIKRO: veľkosť a tvar výtrusov; veľkosť a tvar cheilocystíd; EKOLÓGIA: typ substrátu /trus, pôda, hnijúce drevo, iný/

Boletus – MAKRO: povrch hlúbika /sieťka, zrnká, hladký/; sfarbenie klobúka, rúrok, ústí rúrok, hlúbika v rôznych štádiách; sfarbenie dužiny /biela, žltá/ a jej odfarbenie na vzduchu v rôznych častiach plodnice /do modra, červena, iná farba/, rýchlosť odfarbenia; sfarbenie dužiny tesne nad rúrkami; chuť dužiny /mierna, horká/; povrch klobúka /hladký, klzký, jemne plstnatý, rozpukaný/; MIKRO: tvar a veľkosť terminálnych buniek v pokožke klobúka; tvar a veľkosť výtrusov, pomer dĺžky a šírky na reprezentatívnej vzorke výtrusov; REAKCIE: amyloidita hýf v báze hlúbika; EKOLÓGIA: mykorízne dreviny

Buchwaldoboletus – MAKRO: farba klobúka; MIKRO: prítomnosť praciek; EKOLÓGIA: druh hostiteľskej dreviny

Calocybe – MAKRO: farba klobúka; farba lupeňov; sfarbovanie dužiny /červenejúca, černejúca, nemenná/; vôňa /múčna, iná/; MIKRO: veľkosť výtrusov; EKOLÓGIA: typ substrátu /v hrabanke, na zemi, v tráve/, obdobie rastu /jar, jeseň/

Calyptella – MAKRO: tvar a farba plodníc; MIKRO: prítomnosť cystíd; EKOLÓGIA: hostiteľská rastlina

Camarophyllopsis – MAKRO: sfarbenie plodníc; vôňa dužiny /silná po plyne, nepríjemná, spermatická, chýbajúca/; hrúbka lupeňov /tenké, relatívne hrubé/; pripojenie lupeňov /pripojené, zbiehavé/; povrch hlúbika /hladký, šupinkatý, vločkatý len v hornej časti, atď./; MIKRO: tvar a veľkosť výtrusov; dĺžka bazídií

Cantharellopsis – celosvetovo len jeden druh C. prescotii

Catathelasma – v Európe len jeden druh C. imperiale

Clitocybe – MAKRO: vôňa dužiny /múčna, anízová, sladkastá, ovocná, korenistá, zemitá, kokosová, kumarínová, nitrózna, nezreteľná/; farba klobúka; farba lupeňov /biele, sivasté, inak sfarbené/; pripojenie lupeňov /pripojené, mierne zbiehavé/; hustota lupeňov /husté, stredne husté, riedke/; prítomnosť inovaťového povrchu pokožky /na celom povrchu, na okraji, neoinovatený/; nasiakavosť klobúka na sviežich plodniciach /áno-nie/; povrch klobúka /hladký, šupinkatý/; prítomnosť povrazcov podhubia /rizomorf/ na báze hlúbika, prítomnosť štetinovitých vláken na báze hlúbika; MIKRO: tvar výtrusov /slzovité, elipsoidné, vretenovité, valcovité/ a ich veľkosť; aglutinácia /zhlukovanie/ výtrusov na exsikátoch; prítomnosť inkrustácie a bublinatých buniek v pokožke klobúka; EKOLÓGIA: typ prostredia /les, otvorené miesto/; typ substrátu /na zemi, na dreve, v tráve, v machu, atď./; dreviny v okolí; ročné obdobie rastu

Clitocybula – MAKRO: povrch klobúka /hladký, vláknitý/; farba lupeňov; hustota lupeňov; vôňa /nenápadná, ako Clitocybe nebularis, iná/, chuť /nevýrazná, repná, mierna, iná/; MIKRO: tvar a veľkosť výtrusov; amyloidita výtrusov

Clitopilus – MAKRO: umiestnenie hlúbika /bočný, centrálny/; farba klobúka; MIKRO: tvar a veľkosť výtrusov; prítomnosť cheilocystíd; EKOLÓGIA: typ substrátu /na zemi, v machu, na dreve/; dreviny v okolí/hostiteľská drevina

Collybia – MAKRO: prítomnosť sklerócia v substráte /áno-nie/; farba sklerócia /žltá, okrová, oranžová/tmavohnedá, purpurovohnedá/; tvar sklerócia /elipsoidný, vretenovitý, obličkovitý/; MIKRO: prítomnosť cheilocystíd /áno-nie/; EKOLÓGIA: typ substrátu /hnijúce huby, zvyšky trúdnikovitých húb/

Conocybe – MAKRO: tvar klobúka /zvoncovitý, polguľovitý, iný/; farba klobúka /biely, žltookrový, okrový, sivohnedý, atď./; ryhovanie na okraji klobúka za vlhka /áno-nie/; povrch klobúka /hladký/ chĺpkatý/; povrch hlúbika /hladký, ryhovaný, pozdĺžne pásikavo chĺpkatý, rovnomerne chĺpkatý/; tvar bázy hlúbika /slabo rozšírená, hľuzkovitá, pošvovitá, korienkatá/; farba lupeňov v mladosti a dospelosti; konzistencia klobúka /zasychajúci, roztekavý/; MIKRO: tvar kaulocystíd /figúrkovité, figúrkovité zmiešané s rôznotvarými, vláknité/; tvar a veľkosť cheilocystíd; priemer hlavičiek cheilocystíd; tvar a veľkosť výtrusov; hrúbka steny výtrusov /tenkostenné, hrubostenné/; prevažujúci počet výtrusov na bazídiách; prítomnosť a šírka klíčneho póru; REAKCIE: farba výtrusov v KOH /takmer bezfarebné, žlté, oranžovohnedé/; reakcia s amoniakom /vznik kryštálov/negatívna reakcia/; EKOLÓGIA: typ substrátu /na pôde, na dreve, na komposte či truse, v tráve, v lesoch či záhradách/

Coprinellus – MAKRO: prítomnosť plachtičky na klobúku /hojná, mikroskopická, žiadna/; farba plachtičky; povrch hlúbika /hladký/ od cystíd pod lupou jemne chĺpkatý/; MIKRO: počet výtrusov na bazídiách, tvar buniek plachtičky /guľovité, valcovité, zmiešané, atď./; farba buniek plachtičky /bezfarebné, žltkasté, žltohnedé, hnedé/; prítomnosť sklerocystíd na klobúku; tvar pileocystíd a hlavne tvar zakončenia na vrchole /rozšírené, zúžené, nerozšírené/; veľkosť pileocystíd; prítomnosť pleurocystíd a cheilocystíd; tvar a veľkosť pleurocystíd; tvar a veľkosť cheilocystíd; tvar a veľkosť výtrusov; umiestnenie klíčneho póru /centrálny/ excentrický/; povrch výtrusov /hladké, drsné, bradavičnaté/; tvar a veľkosť kaulocystíd; prítomnosť praciek na hýfach; EKOLÓGIA: typ substrátu /trus, drevo, stonky rastlín, spálenisko, atď./, prípadne hostiteľská rastlina

Coprinopsis – MAKRO: charakter plachtičky na klobúku /zrnitá, veľké útržky, odstávajúce vlákna/; farba plachtičky; MIKRO: počet výtrusov na bazídiách, tvar buniek plachtičky /guľovité, valcovité, zmiešané, atď./; farba buniek plachtičky /bezfarebné, žltkasté, žltohnedé, hnedé/; prítomnosť inkrustácie na bunkách plachtičky; prítomnosť pleurocystíd a cheilocystíd; tvar a veľkosť pleurocystíd; tvar a veľkosť cheilocystíd; tvar a veľkosť výtrusov; umiestnenie klíčneho póru /centrálny/ excentrický/ a jeho tvar /nevýrazný, prstencovitý/; povrch výtrusov /hladké, drsné, bradavičnaté, pokryté epispórom/; prítomnosť praciek na hýfach; EKOLÓGIA: typ substrátu /trus, drevo, stonky rastlín, spálenisko, atď./, prípadne hostiteľská rastlina

Coprinus – MAKRO: veľkosť plodníc; tvar klobúka; MIKRO: veľkosť výtrusov; poloha klíčneho póru /centrálny, excentrický/; veľkosť a tvar cheilocystíd a pleurocystíd; EKOLÓGIA: typ substrátu /na truse, v tráve, na smetisku, atď./

Cortinarius – MAKRO: farba lupeňov v mladosti; farba plachtičky /pavučiny/ v mladosti; povrch klobúka a hlúbika /suchý, slizký, klzký alebo holý, vláknitý ši šupinkatý/; nasiakavosť klobúka /áno/ nie/; vôňa dužiny /príjemná, anízová, muškátová, zemitá, nepríjemná, reďkovková, jodoformová, medová, atď./; chuť dužiny a v pokožke klobúka /mierna, horká, atď./; farba dužiny; tvar bázy hlúbika /rovná, koreňujúca, hľuzovitá, s odsadenou hľuzou, kyjakovitá, atď/; farebný odtieň klobúka a hlúbika; prítomnosť a farba celkovej plachtičky; farba pásov plachtičky na hlúbiku; farba podhubia na báze hlúbika; farba exsikátu; šírka klobúka; hrúbka hlúbika; MIKRO: tvar /takmer guľovitý, vajcovitý, elipsoidný, mandľovitý, vretenovitý/ a veľkosť výtrusov, povrch výtrusov /takmer hladké, jemne drsné, bradavičnaté, husto bradavčnaté/; REAKCIE: reakcia dužiny, pokožky klobúka a bázy hlúbika s KOH /žltá, červená, negatívna, iná/; reakcia výtrusov s Melzerovým činidlom /negatívna, dextrinoidná – červená/; EKOLÓGIA: mykorízna rastlina, drevina; typ biotopu /lúka, les, podmáčané miesto, rašelinisko, suché stanovište, atď./; nadmorská výška nálezu

Cotylidia – MAKRO: veľkosť plodníc; prítomnosť hlúbika; tvar a povrch klobúka; MIKRO: tvar a veľkosť výtrusov; tvar a veľkosť pseudocystíd; EKOLÓGIA: typ substrátu /na machu,  na zemi medzi machmi, na zemi, na spálenisku/, hostiteľský druh machu

Crepidotus – MAKRO: farba klobúka; prítomnosť želatínovej vrstvy pod pokožkou; povrch klobúka /hladký, šupinkatý/; MIKRO: prítomnosť praciek; veľkosť a tvar výtrusov; povrch výtrusov /hladké, jemne drsné, bradavičnaté/; tvar a veľkosť cheilocystíd; EKOLÓGIA: typ substrátu /na zemi, na dreve, na zvyškoch rastlín/; hostiteľská rastlina

Cystoderma – MAKRO: charakter prsteňa /blanitý, vločkatý, pretrvávajúci, miznúci/; farba klobúka a hlúbika; vôňa /nepríjemná, nezreteľna/; MIKRO: tvar a veľkosť výtrusov, prítomnosť artrokonídií v dužine pod pokožkou; REAKCIE: farba sférocýst v KOH; EKOLÓGIA: typ substrátu, typ lesa, prítomné dreviny, prípadne machy

Autor článku: Mgr. Ján Červenka (J. Č.)

Diskusia k článku

portret

peterf pokročilý 11.8.2015 14:43

Janko ,Ty si skrátka neskutočný frajer,Tvoje články a ifo sú viac ako SUPER,

Reagovať na správu

portret

J. Č. mykológ, atlasár, moderátor 11.8.2015 22:06

Ďakujem. Len ideálne by bolo, keby som ich ešte aj dokončil.

Reagovať na správu

portret

ivetatom pokročilý 3.12.2015 08:11

Do dôchodku ďaleko, práve som išla pozrieť po E a M

Reagovať na správu


Pred zaslaním príspevku do diskusie je potrebné prihlásiť sa použitím Vášho prihlasovacieho mena a hesla.