Úvodná stránka » Informácie pre hubárov » Články a informácie »

Mykofloristický prieskum lokalít "Dúbravská dolina", "Chrasť" a "Kováčová dolina" neďaleko obce Dúbrava

V dňoch 9.-12.8. 2004 Braňo Ivčič, Laco Pomšár, Ivan Godál a Ján Červenka vykonali mykofloristický prieskum lokalít "Dúbravská dolina", "Chrasť" a "Kováčová dolina" neďaleko obce Dúbrava (Nízke Tatry).

Na jednej z uvedených lokalít bol nedávno nájdený hríb šumavský - Boletus gabretae (leg. L. Pomšár, det. J. Červenka, herb. J. Červenka), uverejnený na týchto stránkach, ktorý sa nám bohužiaľ nepodarilo opätovne nájsť i napriek presnej lokalizácii miesta jeho predchádzajúceho výskytu. Z jednotlivých lokalít sa nám však podarilo nazbierať a určiť vzhľadom na suché počasie pomerne veľký počet druhov makromycétov. V nasledujúcich riadkoch uvádzam zoznam druhov z jednotlivých lokalít (vzhľadom na rozsiahly text vynechám pri latinských pomenovaniach mená ich autorov).

"Kováčová dolina" (okolie chaty), smrekové lesy (Picea abies) s prímesou smrekovca (Larix decidua) a listnatých drevín, 9.-12.8. 2004:

Amanita excelsa - muchotrávka hrubá, A. regalis - m. kráľovská, A. rubescens - m. červenkastá, Bolbitius vitellinus - hnojovec žltý, Boletus edulis - hríb smrekový, Cantharellus cibarius - kuriatko jedlé, Clavulina cristata - konárovka hrebenitá, Clitocybe gibba - strmuľka lievikovitá, Clitopilus prunulus - machovka obyčajná, Cortinarius odorifer - pavučinovec anízový, C. sp. - pavučinovec, Hygrophorus olivaceoalbus - šťavnačka olivovohnedastá, Inocybe mixtilis - vláknica obrúbená, I. sp. - vláknica, Kuehneromyces mutabilis - šupinačka menlivá, Lactarius rufus - rýdzik ryšavý, L. scrobiculatus - r. rapavý, L. sp., rýdzik, L. turpis - r. odporný, Lycoperdon foetidum - prášnica tmavá, L. molle - p. čokoládovohnedá, L. perlatum - p. bradavičnatá, L. umbrinum - p. huňatá, Mycena pura - prilbička reďkovková, Pluteus sp. - štítovka, Russula aurata - plávka zlatožltá, R. emetica - p. škodlivá, R. fragilis - P. krehká, R. integra - p. celistvookrajová, R. mustelina - p. lasičia, R. sp. plávka, Suillus grevillei - masliak smrekovcový, Thelephora palmata - plesňovka smradľavá, T. terrestris - p. zemná, Xerocomus badius - suchohríb hnedý

"Chrasť", smrekový les (Picea abies) s prímesou borovice (Pinus sylvestris), 10. 8. 2004:

Amanita excelsa - muchotrávka hrubá, A. porphyria - m. porfýrovosivá,A. rubescens - m. červenkastá, A. vaginata - m. pošvatá, Boletus calopus - hríb červený, B. edulis - h. smrekový, B. erythropus - h zrnitohlúbikový, Calocera viscosa - parôžkovec lepkavý, Clavulina cristata - konárovka hrebenitá, Clitopilus prunulus - machovka obyčajná, Collybia maculata - peniazovka škvrnitá, Coltricia perennis - kožovník pásikavý, Cortinarius brunneus - pavučinovec tmavohnedý, C. sp. - pavučinovec, Cystoderma amianthinum - zrnivka okrová, Entoloma sp. - hodvábnica, Gomphidius glutinosus - sliziak mazľavý, Hygrophorus olivaceoalbus - šťavnačka olivovohnedastá, Hypholoma fasciculare - strapcovka zväzkovitá, H. sp. - strapcovka, Chalciporus piperatus - meďovec korenistý, Inocybe sp. - vláknica, Lactarius lignyotus - rýdzik čiernozamatový, L. rufus - r. ryšavý, L. sp. - rýdzik, Marasmiellus perforans - špička prevŕtaná, Mycena pura - prilbička reďkovková, Onnia tomentosa - plstnačka obyčajná, Otidea sp. - uško, Phaeocollybia - koreňovica, Porphyrellus pseudoscaber - tmavohríb obyčajný, Ramaria sp. - strapačka, Russula adusta (?) - plávka, R. decolorans - p. odfrarbená, R. emetica - p. škodlivá, R. foetens - p. smradľavá, R. ochroleuca - p. hlinovožltá, R. puellaris - p. dievčenská, R. sp. - plávka, R. vesca - p. mandľová, Suillus grevillei - masliak smrekovcový, Thelephora palmata - plesňovka smradľavá, T. terrestris - p. zemná, Tricholoma saponaceum - čírovka mydlová, Tricholomopsis decora - čírovec ozdobný, T. rutilans - č. červenožltý, Tylopilus felleus - podhríb žlčový, Xerocomus badius - suchohríb hnedý, X. chrysenteron - s. žltomäsový, Xeromphalina campanella - kalichovka zvončekovitá

"Dúbravská dolina", smrekové lesy, jelšové rašeliniská, 10., 11. 8. 2004:

Agaricus silvaticus - pečiarka lesná, Amanita excelsa - m. hrubá, A. muscaria - m. červená, A. muscaria var. aureola - m. červená holá, A. regalis - m. kráľovská, A rubescens - m. červenkastá, Boletus edulis - hríb smrekový, Calocera viscosa - parôžkovec lepkavý, Cantharellus cibarius - kuriatko jedlé, Clavulina cristata - konárovka hrebenitá, Cortinarius sanguineus - pavučinovec krvavý, C. sp. - pavučinovec, C. traganus - p. smradľavý, Helvella sp. - chriapač, Hohenbuehelia sp. - lastúrka, Humaria hemisphaerica - humária polguľovitá, chalciporus piperatus - meďovec korenistý, Chroogomphus helveticus - sliziak vysokohorský, Inocybe argillacea - vláknica biela, I. sp. - vláknica, Lactarius rufus - rýdzik ryšavý, L. sp. - rýdzik, Leccinum piceinum - kozák smrekový, Macrolepiota procera - bedľa vysoká, Mycena pura - prilbička reďkovková, Phellodon - korkovec, Polyporus varius - trúdnik premenlivý, Ramaria sp. - strapačka, Russula emetica - plávka škodlivá, R. foetens - p. smradľavá, R. fragilis - p. krehká, R. ochroleuca - p. hlinovožltá, R. sp. - plávka, R. xerampelina - p. vínovočervená, Sarcodon imbricatus - jelenkovec škridlicovitý, Thelephora palmata - plesňovka smradľavá, Xerocomus badius - suchohríb hnedý, Xeromphalina campanella - kalichovka zvončekovitá

Zdroj: Ján Červenka
Autor článku: Mgr. Roland Baranovič (roland)

Diskusia k článku

portret

kajo26 26.8.2007 12:50

Dobrý den ,
ako laik sa pýtam prečo takýto prieskum sa nerobí v období po daždoch a za splnu , a ako pomocku pre ostatných nemohlo by byť zatriedovaníe do jedlých príp.jedovatých skupín húb.Myslm ,že laickej verejnosti by to pomohlo v daných lokalitách sa aj takto orientovať,ináč vdaka za odvedenú prácu ,s pozdravom KS

Reagovať na správu

portret

J. Č. mykológ, atlasár, moderátor 11.6.2008 20:41

Mykofloristický prieskum sa robí za účelom inventarizácie všetkých druhov húb na určitom území a to, či je jedlá, nejedlá alebo jedovatá tam nezohráva veľkú úlohu. Prieskum by sa mal robiť pravidelne, bez ohľadu na poveternostné podmienky, aby sa zistil čo najreálnejší stav. Na tomto území sme boli len 5 dní, teda museli sme využiť práve tieto dni.

Reagovať na správu


Pred zaslaním príspevku do diskusie je potrebné prihlásiť sa použitím Vášho prihlasovacieho mena a hesla.