Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Carthamus lanatus »

História popisu - Carthamus lanatus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 17.01.2010 18:27

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 04.11.2008 20:41

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Světlice vlnatá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Požlt vlnatý

Carthamus lanatus