Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Carex hordeistichos »

História popisu - Carex hordeistichos

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 16.05.2013 19:10

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 16

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Hustě trsnatá ostřice, lodyhy tupě 3 hrané, hladké, plevy samičích květů, vejčitě kopinaté, špičaté, široce bíle lemované, na kýlu zelené, někdy osinkaté, na kraji drsné, blizny 3, mošničky v klásku uspořádané do 4-5ti podélných linií, vzpřímené, lesklé, tence žilkované, znenáhla zúžené v dlouhý, drsný, dvouklanný zobánek. Převzato Dostál, Květena ČSSR č. 2, str. 1294 1Hustě trsnatá ostřice, lodyhy tupě trojhrané, hladké, plevy samičích květů, vejčitě kopinaté, špičaté, široce bíle lemované, na kýlu zelené, někdy osinkaté, na kraji drsné, blizny 3, mošničky v klásku uspořádané do 4-5 podélných linií, vzpřímené, lesklé, tence žilkované, znenáhla zúžené v dlouhý, drsný, dvouklanný zobánek. Převzato Dostál, Květena ČSSR č. 2, str. 1294

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1ostrica ražná/Carex secalina  1{13103}

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Zasolené louky, prameniště, zarůstající cesty. 1Zasolené louky, prameniště, zarůstající polní cesty, vlhké příkopy, břehové porosty vodních toků a kanálů.

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku ohrozený druh (EN), zakonom chranene V ČR Kriticky ohrožený druh (C1), chráněno zákonem 1Na Slovensku ohrozený druh (EN). V ČR ubývající silně ohrožený druh (C2t), chráněný zákonem.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 16.05.2013 18:51

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku ohrozený druh (EN), zakonom chranene V ČR Kriticky ohrožený druh (C1) chráněno zákonem 1Na Slovensku ohrozený druh (EN), zakonom chranene V ČR Kriticky ohrožený druh (C1), chráněno zákonem


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 16.05.2013 18:51

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku ohrozený druh (EN), zakonom chranene V ČR Kriticky ohrožený druh (C1) 1Na Slovensku ohrozený druh (EN), zakonom chranene V ČR Kriticky ohrožený druh (C1) chráněno zákonem


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 16.05.2013 18:36

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Hustě trsnatá ostřice, lodyhy tupě 3 hrané, hladké, plevy samičích květů, vejčitě kopinaté, špičaté, široce bíle lemované, na kýlu zelené, někdy osinkaté, na kraji drsné, blizny 3, mošničky v klásku uspořádané do 4-5ti podélných linií, vzpřímené, lesklé, tence žilkované, znenáhla zúžené v dlouhý, drsný, dvouklanný zobánek. Převzato Dostál, Květena ČSSR č. 2, str. 1294

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1ostrica ražná/Carex secalina

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Zasolené louky, prameniště, zarůstající cesty.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku ohrozený druh (EN), zakonom chranene V ČR Kriticky ohrožený druh (C1)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 23.10.2008 14:06

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Ostřice ječmenovitá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Vill.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Ostrica jačmeňovitá

Carex hordeistichos