Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Diderma alpinum »

História popisu - Diderma alpinum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 24.06.2015 10:00

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1piesočnatka Stevenova 1dvojkožka

Český názov:

Old VersionNew Version
1battarrovka Stevenova 1dvojkožka

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Battarrea stevenii 1Diderma alpinum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Libosch.) Fr.  1(Meyl.) Meyl.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1≡Dendromyces stevenii Libosch., Beschreibung eines neu entdecktes Pilzes: 4, t. 1 (1814) [MB#213007] ≡Dendromyces stevensii Libosch. (1814) [MB#495731] ≡Battarrea phalloides var. stevenii (Libosch.) Cleland & Cheel, Journal of Proceedings of the Royal Society of New South Wales 50: 111 (1916) [MB#292959] =Battarrea guicciardiniana Ces., Rendiconti dell'Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche Napoli 12: 36 (1875) [MB#165415] =Battarrea levispora Massee, Bulletin of Miscellaneous Informations of the Royal Botanical Gardens Kew 1901: 152 (1901) [MB#164992] 1<b>Diderma globosum var. alpinum</b> <b>Meyl.</b>, <i>Annuaire Conser. et Jard. bot. Gen&#232;ve</i> <b>15-16</b>: 310 (1913)

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 1

Výskyt od:

Old VersionNew Version
15 1

Výskyt do:

Old VersionNew Version
110 1

Cena:

Old VersionNew Version
1115 1

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Pracovník herbária na severnom Cypre označil túto hubu za mladi za jedlú a chutnú. Miestni ju vyhrabávajú spod zeme kým je ešte mladá a uzavretá vo "vajíčku". Exsikáty v herbári boli obrovské, hrúbka hlúbika 3-4 cm a výška plodnice cca 40 cm. 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1356474


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 20.01.2015 17:04

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Battarraea stevenii 1Battarrea stevenii


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 24.10.2014 13:40

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Battarrea stevenii 1Battarraea stevenii

Cena:

Old VersionNew Version
183 1115


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 07.08.2014 18:24

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Pracovník herbária na severnom Cypre označil túto hubu za mladi za jedlú a chutnú. Miestni ju vyhrabávajú spod zeme kým je ešte mladá a uzavretá vo "vajíčku". Exisikáty v herbári boli obrovské, hrúbka hlúbika 3-4 cm a výška plodnice cca 40 cm. 1Pracovník herbária na severnom Cypre označil túto hubu za mladi za jedlú a chutnú. Miestni ju vyhrabávajú spod zeme kým je ešte mladá a uzavretá vo "vajíčku". Exsikáty v herbári boli obrovské, hrúbka hlúbika 3-4 cm a výška plodnice cca 40 cm.


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 03.08.2014 21:35

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Pracovník herbária na severnom Cypre označil túto hubu za mladi za jedlú a chutnú. Miestni ju vyhrabávajú spod zeme kým je ešte mladá a uzavretá vo "vajíčku". Exisikáty v herbári boli obrovské, hrúbka hlúbika 3-4 cm a výška plodnice cca 40 cm.


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 01.07.2014 14:24

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1≡Dendromyces stevenii Libosch., Beschreibung eines neu entdecktes Pilzes: 4, t. 1 (1814) [MB#213007] ≡Dendromyces stevensii Libosch. (1814) [MB#495731] ≡Battarrea phalloides var. stevenii (Libosch.) Cleland & Cheel, Journal of Proceedings of the Royal Society of New South Wales 50: 111 (1916) [MB#292959] =Battarrea guicciardiniana Ces., Rendiconti dell'Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche Napoli 12: 36 (1875) [MB#165415] =Battarrea levispora Massee, Bulletin of Miscellaneous Informations of the Royal Botanical Gardens Kew 1901: 152 (1901) [MB#164992]


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 30.06.2014 21:59

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Battarraea stevenii 1Battarrea stevenii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Libosch.) Fr.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 30.06.2014 21:02

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Battarrae stevenii 1Battarraea stevenii


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 30.06.2014 14:48

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Battarraea stevenii 1Battarrae stevenii


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 18.03.2006 09:06

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Battaraea stevenii 1Battarraea stevenii

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Cena:

Old VersionNew Version
12500 183


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 04.03.2003 12:46

Piesočnatka Stevenova

Battaraea stevenii
Battarrovka Stevenova

Chránená huba
Pokuta za jednu plodnicu: 2500 EUR