Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Campanula xylocarpa »

História popisu - Campanula xylocarpa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 19.01.2010 20:35

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 02.12.2008 06:31

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Zvonek

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Kovanda

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Campanula pinifolia auct. non Uechtr.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Zvonček tvrdoplodý

Campanula xylocarpa