Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Campanula macrostachya »

História popisu - Campanula macrostachya

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 19.01.2010 20:35

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 02.12.2008 06:24

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Zvonek

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Waldst. et Kit. ex Willd.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Campanula cervicaria var. multiflora (Waldst. et Kit.) Rchb.; Campanula multiflora Waldst. et Kit.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Zvonček veľkoklasý

Campanula macrostachya