Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Campanula latifolia »

História popisu - Campanula latifolia

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 06.09.2023 21:37

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 16


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 04.07.2014 10:48

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Campanula trachelium Campanula rapunculoides 1{9886} {8592}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 04.07.2014 10:46

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Campanula trachelium auct. non L.  1Campanula trachelium auct. non L.; Tracheliopsis latifolia (L.) Opitz;

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Campanula trachelium Campanula rapunculoides

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Horské louky, okraje lesů a sutě, rozšířený zejména v oblasti Karpat.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR ohrožený druh (C3).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 02.12.2008 06:43

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Zvonček maličký 1Zvonček širokolistý

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Zvonek širokolistý

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Campanula cochlearifolia 1Campanula latifolia

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Campanula trachelium auct. non L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Zvonček maličký

Campanula cochlearifolia