Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Campanula carpatica »

História popisu - Campanula carpatica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 24.11.2010 20:29

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 16


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.12.2008 13:55

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Zvonek karpatský

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Jacq.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Campanula reniformis Schur

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Zvonček karpatský

Campanula carpatica