Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Asyneuma canescens »

História popisu - Asyneuma canescens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.01.2010 07:56

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.09.2008 13:56

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Klasovec šedavý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Phyteuma canescens Waldst. et Kit.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Klasovec sivastý

Asyneuma canescens