Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Astragalus vesicarius subsp. albidus »

História popisu - Astragalus vesicarius subsp. albidus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 18.07.2010 16:51

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na výslnných, xerotermných krasových lúkach, medzi škrapmi a pod. Na Slovensku sa vyskytuje len v Slovenskom krase.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.10.2008 13:18

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kozinec měchýřnatý bělavý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Astragalus albidus Waldst. et Kit.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Kozinec mechúrikatý belavý

Astragalus vesicarius subsp. albidus