Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Astragalus dasyanthus »

História popisu - Astragalus dasyanthus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 25.07.2011 17:11

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 1

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku už pravdepodobne nerastie.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.10.2008 13:09

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kozinec

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Pall.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Kozinec drsnokvetý

Astragalus dasyanthus