Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Artemisia santonicum subsp. patens »

História popisu - Artemisia santonicum subsp. patens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 06.06.2014 10:22

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Výjimečně se může stát hostitelem parazitických druhů záraz {11506} a {13038}.  1Výjimečně se může stát hostitelem parazitických druhů {11506} a {13038}.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 06.06.2014 10:21

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Výjimečně může být hostitelem velmi vzácného parazitického druhu {11506}.  1Výjimečně se může stát hostitelem parazitických druhů záraz {11506} a {13038}.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 18.09.2013 09:58

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1{11516}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 18.09.2013 09:28

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Výjimečně může být hostitelem velmi vzácného parazitického druhu {11506}.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 18.09.2013 09:24

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Slaniskové stepi na ťažkých zasolených pôdach, na jar podmáčané, v lete silne vysychavé. Na Slovensku sa vyskytuje od Bratislavy po Štúrovo, a v okolí Zemplínskych Kopčian. V ČR se nevyskytuje.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku velmi ohrozený druh (EN), zákonom chránený.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 27.10.2008 18:51

Český názov:

Old VersionNew Version
1Pelyněk 1Pelyněk slanomilný rozkladitý


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 25.10.2008 21:17

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Pelyněk

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Neilr.) K. M. Perss.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Artemisia maritima var. patens Neilr., nom. illeg.; Artemisia maritima subsp. monogyna auct. non (Waldst. et Kit.) Gams.; Artemisia monogyna auct. non Waldst. et Kit.; Artemisia santonicum subsp. monogyna auct. non (Waldst. et Kit.) Dostál;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Palina slanomilná rozložitá

Artemisia santonicum subsp. patens