Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arabis auriculata »

História popisu - Arabis auriculata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 03.05.2014 10:26

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Jednoleté (vzácně ozimé) byliny, bez postranních listových růžic v úžlabí listů, lodyha s dvou i víceramennými stopkatými chlupy, plodenství řídké, šešule i se stopkami šikmo odstálé, lodyžní listy vejčité, střelovitou ouškatou bází přisedlé, hustě oděné větvenými chlupy, korunní lístky bílé. Převzato Klíč ke květeně ČR 1Jednoleté (vzácně ozimé) byliny, bez postranních listových růžic v úžlabí listů, lodyha s dvou i víceramennými stopkatými chlupy, kališní lístky a plodní stopky chlupaté, plodenství řídké, šešule i se stopkami šikmo odstálé, lodyžní listy vejčité, střelovitou ouškatou bází přisedlé, hustě oděné větvenými chlupy, korunní lístky bílé. Převzato Klíč ke květeně ČR


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 03.05.2014 10:24

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{13438} 1{13438} {9813}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 22.04.2014 16:35

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1arábka šípovitá/Arabis sagittata 1{13438}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 31.03.2014 08:23

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Narušované xerotermní trávníky, skalní stepi, úhory, suché kamenité svahy 1Narušované xerotermní trávníky, skalní stepi, úhory, suché kamenité svahy. Výskyt v ČR zejména v CHKO Český kras a Pálava, také na západním Slovensku.

Význam:

Old VersionNew Version
1V ČR ohrožený druh (C3) 1V ČR ohrožený druh (C3).


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 30.03.2014 19:46

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 110

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1jednoleté ( vzácně ozimé) byliny, bez postranních listových růžic v úžlabí listů, lodyha s dvou i víceramennými stopkatými chlupy, plodenství řídké, šešule i se stopkami šikmo odstálé, lodyžní listy vejčité, střelovitou ouškatou bází přisedlé, hustě oděné větvenými chlupy, korunní lístky bílé. Převzato Klíč ke květeně ČR

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1arábka šípovitá/Arabis sagittata

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Narušované xerotermní trávníky, skalní stepi, úhory, suché kamenité svahy

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR ohrožený druh (C3)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.09.2008 18:42

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Huseník ouškatý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Lam.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Arabis patula (Ehrh.) Weinmann; Arabis recta Vill.; Turritis patula Ehrh.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Arábka uškatá

Arabis auriculata