Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arabidopsis thaliana »

História popisu - Arabidopsis thaliana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 14.03.2013 14:06

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1jarmilka jarná/Erophila verna 1{10106}


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 14.03.2013 13:37

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1jarmilka jarná/Erophila verna

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.09.2011 13:52

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Útle byliny s prízemnou listovou ružicou obkopinatých až kopisťovitých, 1–3 cm dlhých listov, s obvykle jednou, menej často s viac lodyhami, ktoré sú 5–30 cm vysoké, často vetvené. Drobné kvety sú biele, korunné lístky dosahujú dĺžku 2–4 mm, na báze môžu byť bledo žlté, kališné lístky sú dlhé 1,3 –2 mm. 1Útle byliny s prízemnou listovou ružicou vajcovitých až kopijovitých, 1–3 cm dlhých listov, s obvykle jednou, menej často s viac byľami, ktoré sú 5–30 cm vysoké, často vetvené. Drobné kvety sú biele, korunné lístky dosahujú dĺžku 2–4 mm, na báze môžu byť bledo žlté, kališné lístky sú dlhé 1,3–2 mm.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1vyskytuje sa na celom slovensku, rostie na poliach, na okrajoch ciest, na čerstvých úhoroch, na rumištiach, na železničných nádražiach, na skalnatých a kamenitých svahoch. 1Vyskytuje sa na celom Slovensku, rastie na poliach, na okrajoch ciest, na čerstvých úhoroch, na rumoviskách, na železničných staniciach, na skalnatých a kamenistých svahoch.

Význam:

Old VersionNew Version
1nenápadný plevel 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.01.2010 20:40

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Text: Ladislav Ševčík


Zmeny urobil: Ladislav Ševčík
Dátum: 23.09.2008 16:05

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Útle byliny s prízemnou listovou ružicou obkopinatých až kopisťovitých, 1–3 cm dlhých listov, s obvykle jednou, menej často s viac lodyhami, ktoré sú 5–30 cm vysoké, často vetvené. Drobné kvety sú biele, korunné lístky dosahujú dĺžku 2–4 mm, na báze môžu byť bledo žlté, kališné lístky sú dlhé 1,3 –2 mm.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1vyskytuje sa na celom slovensku, rostie na poliach, na okrajoch ciest, na čerstvých úhoroch, na rumištiach, na železničných nádražiach, na skalnatých a kamenitých svahoch.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1nenápadný plevel


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.09.2008 18:45

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Huseníček rolní

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(L.) Heynh.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Erysimum thalianum (L.) Beck; Sisymbrium thalianum (L.) Gay; Stenophragma thalianum (L.) Čelak.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Arábkovka Thalova

Arabidopsis thaliana