Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Amaranthus retroflexus »

História popisu - Amaranthus retroflexus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 02.09.2012 09:00

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Sušší, ruderální stanoviště, rumiště, skládky, zahrady, pole, podél cest, nádraží, břehy řek


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 02.09.2012 08:58

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Okvětní lístky samičích květů v horní části rozšířené, podlouhle obkopinaté, tupé, uťaté, s nasazenou špičkou, střední zelená žilka končí pod vrcholem, lodyha hustě a krátce pýřitě chlupaté, klasy krátké a tlusté, listence tuhé a pichlavé. Převzato Klíč ke květeně ČR

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 04.10.2008 20:44

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Laskavec ohnutý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Amaranthus apiculatus Lam.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 19

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Láskavec ohnutý

Amaranthus retroflexus