Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Alyssum desertorum »

História popisu - Alyssum desertorum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 18.01.2010 20:23

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 23.11.2008 20:57

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Tarica kopcová Gmelinova 1Tarica stepná

Český názov:

Old VersionNew Version
1Tařinka horská Gmelinova  1Tařinka stepní

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Alyssum montanum subsp. gmelinii 1Alyssum desertorum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Jord.) Hegi et Em. Schmid 1Stapf

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Alyssum gmelinii Jord.; Alyssum arenarium C. C. Gmel. non Lois., nom. illeg.; Alyssum montanum var. angustifolium Heuff.;  1Alyssum minimum auct. non Willd.; Alyssum turkestanicum var. desertorum (Stapf) Botsch.; Alyssum vindobonense Beck;


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 23.11.2008 20:53

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Tarica kopcová Brymova 1Tarica kopcová Gmelinova

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Tařinka horská Gmelinova

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Alyssum montanum subsp. brymii 1Alyssum montanum subsp. gmelinii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Jord.) Hegi et Em. Schmid

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Alyssum gmelinii Jord.; Alyssum arenarium C. C. Gmel. non Lois., nom. illeg.; Alyssum montanum var. angustifolium Heuff.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Tarica kopcová Brymova

Alyssum montanum subsp. brymii