Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Agrostemma githago »

História popisu - Agrostemma githago

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 06.06.2009 23:17

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 16


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 03.10.2008 13:17

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Koukol polní

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Githago segetum Link; Lychnis githago (L.) Scop.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Kúkoľ poľný

Agrostemma githago