Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Metuloidea fragrans »

História popisu - Metuloidea fragrans

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Pete Nouzovský
Dátum: 24.07.2020 13:40

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Antrodiella fragrans 1Metuloidea fragrans

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(A. David & Tortič) A. David & Tortič 1(A. David & Tortic) Miettinen

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Trametes fragrans</b> <b>A. David &amp; Torti&#269;</b>, <i>Acta bot. croat.</i> <b>38</b>: 133 (1979) 1<b>Antrodiella fragrans</b> <b>(A. David &amp; Torti&#269;) A. David &amp; Torti&#269;</b>, <i>Cryptog. Mycol.</i> <b>7</b>(1): 4 (1986)<br><b>Trametes fragrans</b> <b>A. David &amp; Torti&#269;</b>, <i>Acta bot. croat.</i> <b>38</b>: 133 (1979)

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 16

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nejedlá huba.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1103043 1816263


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:09

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(A. David & Tortič) A. David & Tortič

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Trametes fragrans</b> <b>A. David &amp; Torti&#269;</b>, <i>Acta bot. croat.</i> <b>38</b>: 133 (1979)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1103043


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.01.2002 00:00

antrodiela voňavá

Antrodiella fragrans
outkovka libovonná

Nejedlá huba