Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Antrodia vaillantii »

História popisu - Antrodia vaillantii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:12

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(DC.) Ryvarden

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.01.2002 00:00

trúdnikovček zhubný

Antrodia vaillantii
pórnatka Vaillantova

Nejedlá huba