Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Antrodia sinuosa »

História popisu - Antrodia sinuosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:13

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) P. Karst. 1881 1(Fr.) P. Karst.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Coriolellus sinuosus (Fr.) A.K. Sarkar 1959; Coriolus sinuosus (Fr.) Bondartsev & Singer 1941; Irpex lacteus subsp. sinuosus (Fr.) Bourdot & Galzin 1925; Physisporus sinuosus (Fr.) Gillet 1878; Polyporus sinuosus Fr. 1821; Polyporus vaporarius; Polystictus sinuosus (Fr.) Lloyd 1917; Poria sinuosa (Fr.) Cooke 1886; Poria vaporaria; Spongiporus sinuosus (Fr.) Aoshima 1967; Trametes sinuosa (Fr.) Cooke & Quél. 1878; 1<b>Amyloporia sinuosa</b> <b>(Fr.) Rajchenb., Gorj&#243;n &amp; Pildain</b>, <i>Aust. Syst. Bot.</i> <b>24</b>: 117 (2011)<br><b>Coriolellus sinuosus</b> <b>(Fr.) A.K. Sarkar</b>, <i>Can. J. Bot.</i> <b>37</b>: 1264 (1959)<br><b>Coriolus sinuosus</b> <b>(Fr.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 59 (1941)<br><b>Irpex lacteus subsp. sinuosus</b> <b>(Fr.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(2): 150 (1925)<br><b>Physisporus sinuosus</b> <b>(Fr.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 695 (1878)<br><b>Polyporus sinuosus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 381 (1821)<br><br><b>Polystictus sinuosus</b> <b>(Fr.) Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>5</b>: 626 (1917)<br><b>Poria sinuosa</b> <b>(Fr.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>14</b>(no. 72): 113 (1886)<br><b>Poria sinuosa</b> <b>(Fr.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>14</b>(no. 72): 113 (1886) <b><font color='#0000FF'>f. sinuosa</font></b><br><b>Poria sinuosa</b> <b>(Fr.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>14</b>(no. 72): 113 (1886) <b><font color='#0000FF'>subsp. sinuosa</font></b><br><br><b>Spongiporus sinuosus</b> <b>(Fr.) Aoshima</b>, <i>Trans. Mycol. Soc. Japan</i> <b>8</b>: 1 (1967)<br><b>Trametes sinuosa</b> <b>(Fr.) Cooke &amp; Qu&#233;l.</b>, <i>Clavis syn. Hymen. Europ.</i>: 190 (1878)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1414415


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 04.04.2007 18:35

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1outkovka zprohýbaná

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) P. Karst. 1881

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Coriolellus sinuosus (Fr.) A.K. Sarkar 1959; Coriolus sinuosus (Fr.) Bondartsev & Singer 1941; Irpex lacteus subsp. sinuosus (Fr.) Bourdot & Galzin 1925; Physisporus sinuosus (Fr.) Gillet 1878; Polyporus sinuosus Fr. 1821; Polyporus vaporarius; Polystictus sinuosus (Fr.) Lloyd 1917; Poria sinuosa (Fr.) Cooke 1886; Poria vaporaria; Spongiporus sinuosus (Fr.) Aoshima 1967; Trametes sinuosa (Fr.) Cooke & Quél. 1878;

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.01.2002 00:00

Trúdnikovček korkovitý

Antrodia sinuosa

Nejedlá huba