Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Brunneoporus kuzyanus »

História popisu - Brunneoporus kuzyanus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 04.02.2019 10:10

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Zmena mena bol vykonaná na základe článku V Spirin, V., Vlasák, J., Rivoire, B., Kotiranta, H. & Miettinen, O. 2016. Hidden diversity in the Antrodia malicola group (Polyporales, Basidiomycota). – Mycological Progress 15 (51): 1–12. a http://www.indexfungorum.org/Publications/PDF/Mushrooms%nomenclatural%novelties%no._2.pdf 1Zmena mena bol vykonaná na základe článku V Spirin, V., Vlasák, J., Rivoire, B., Kotiranta, H. & Miettinen, O. 2016. Hidden diversity in the Antrodia malicola group (Polyporales, Basidiomycota). – Mycological Progress 15 (51): 1–12. a http://www.indexfungorum.org/Publications/PDF/Mushrooms%20nomenclatural%20novelties%20no.%202.pdf


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 04.02.2019 10:07

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Zmena mena bol vykonaná na základe článku V Spirin, V., Vlasák, J., Rivoire, B., Kotiranta, H. & Miettinen, O. 2016. Hidden diversity in the Antrodia malicola group (Polyporales, Basidiomycota). – Mycological Progress 15 (51): 1–12. a http://www.indexfungorum.org/Publications/PDF/Mushrooms%nomenclatural%novelties%no.%2.pdf 1Zmena mena bol vykonaná na základe článku V Spirin, V., Vlasák, J., Rivoire, B., Kotiranta, H. & Miettinen, O. 2016. Hidden diversity in the Antrodia malicola group (Polyporales, Basidiomycota). – Mycological Progress 15 (51): 1–12. a http://www.indexfungorum.org/Publications/PDF/Mushrooms%nomenclatural%novelties%no._2.pdf


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 04.02.2019 10:05

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Zmena mena bol vykonaná na základe článku V Spirin, V., Vlasák, J., Rivoire, B., Kotiranta, H. & Miettinen, O. 2016. Hidden diversity in the Antrodia malicola group (Polyporales, Basidiomycota). – Mycological Progress 15 (51): 1–12. a http://www.indexfungorum.org/Publications/PDF/Mushrooms nomenclatural novelties no. 2.pdf 1Zmena mena bol vykonaná na základe článku V Spirin, V., Vlasák, J., Rivoire, B., Kotiranta, H. & Miettinen, O. 2016. Hidden diversity in the Antrodia malicola group (Polyporales, Basidiomycota). – Mycological Progress 15 (51): 1–12. a http://www.indexfungorum.org/Publications/PDF/Mushrooms%nomenclatural%novelties%no.% 2.pdf


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 04.02.2019 10:04

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Zmena mena bol vykonaná na základe článku V Spirin, V., Vlasák, J., Rivoire, B., Kotiranta, H. & Miettinen, O. 2016. Hidden diversity in the Antrodia malicola group (Polyporales, Basidiomycota). – Mycological Progress 15 (51): 1–12. a http://www.indexfungorum.org/Publications/PDF/Mushrooms nomenclatural novelties no. 2.pdf 1Zmena mena bol vykonaná na základe článku V Spirin, V., Vlasák, J., Rivoire, B., Kotiranta, H. & Miettinen, O. 2016. Hidden diversity in the Antrodia malicola group (Polyporales, Basidiomycota). – Mycological Progress 15 (51): 1–12. a http://www.indexfungorum.org/Publications/PDF/Mushrooms nomenclatural novelties no. 2.pdf


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 04.02.2019 09:16

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Zmena mena bol vykonaná na základe článku V Spirin, V., Vlasák, J., Rivoire, B., Kotiranta, H. & Miettinen, O. 2016. Hidden diversity in the Antrodia malicola group (Polyporales, Basidiomycota). – Mycological Progress 15 (51): 1–12. a https://www.indexfungorum.org%2FPublications%2FPDF%2FMushrooms%2520nomenclatural%2520novelties%2520no.%25202.pdf&usg=AOvVaw3FlDOVv5S9ehrjlJgGGaIb 1Zmena mena bol vykonaná na základe článku V Spirin, V., Vlasák, J., Rivoire, B., Kotiranta, H. & Miettinen, O. 2016. Hidden diversity in the Antrodia malicola group (Polyporales, Basidiomycota). – Mycological Progress 15 (51): 1–12. a http://www.indexfungorum.org/Publications/PDF/Mushrooms nomenclatural novelties no. 2.pdf


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 04.02.2019 09:14

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Zmena mena bol vykonaná na základe článku V Spirin, V., Vlasák, J., Rivoire, B., Kotiranta, H. & Miettinen, O. 2016. Hidden diversity in the Antrodia malicola group (Polyporales, Basidiomycota). – Mycological Progress 15 (51): 1–12. 1Zmena mena bol vykonaná na základe článku V Spirin, V., Vlasák, J., Rivoire, B., Kotiranta, H. & Miettinen, O. 2016. Hidden diversity in the Antrodia malicola group (Polyporales, Basidiomycota). – Mycological Progress 15 (51): 1–12. a https://www.indexfungorum.org%2FPublications%2FPDF%2FMushrooms%2520nomenclatural%2520novelties%2520no.%25202.pdf&usg=AOvVaw3FlDOVv5S9ehrjlJgGGaIb


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 04.02.2019 09:09

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Antrodia kuzyana 1Brunneoporus kuzyanus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Berk. & M.A. Curtis) Donk 1(Pilát) Audet

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Coriolellus malicola</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>12</b>(1): 20 (1920)<br><b>Daedalea malicola</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Aoshima</b>, <i>Trans. Mycol. Soc. Japan</i> <b>8</b>: 2 (1967)<br><br><br><br><br><b>Trametes jamaicensis</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>2</b>(4): 191 (1910)<br><b>Trametes malicola</b> <b>Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, <i>J. Acad. nat. Sci. Philad.</i>, N.S. <b>3</b>: 209 (1856)<br> 1<b>Antrodia kuzyana</b> <b>(Pil&#225;t) Spirin, Vlas&#225;k, B. Rivoire, Kotir. &amp; Miettinen</b>, <i>Mycol. Progr.</i> <b>15</b>(no. 51): 6 (2016)<br><b>Fibuloporia kuzyana</b> <b>(Pil&#225;t) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 532 (1953)<br><b>Funalia kuzyana</b> <b>(Pil&#225;t) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 532 (1953)<br><b>Trametes kuzyana</b> <b>Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Sb. N&#225;r. Mus. v Praze</i>, Rada B, Pr&#237;r. Vedy <b>9</b>(2): 104 (1953)<br><b>Trametes kuzyana</b> <b>Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i>, III, Polyporaceae (Praha) <b>1</b>: 285 (1939)

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 16

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1326337 1553101


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 04.02.2019 09:09

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Antrodia malicola 1Antrodia kuzyana

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Zmena mena bol vykonaná na základe článku V Spirin, V., Vlasák, J., Rivoire, B., Kotiranta, H. & Miettinen, O. 2016. Hidden diversity in the Antrodia malicola group (Polyporales, Basidiomycota). – Mycological Progress 15 (51): 1–12.


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:15

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Berk. & M.A. Curtis) Donk

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Coriolellus malicola</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>12</b>(1): 20 (1920)<br><b>Daedalea malicola</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Aoshima</b>, <i>Trans. Mycol. Soc. Japan</i> <b>8</b>: 2 (1967)<br><br><br><br><br><b>Trametes jamaicensis</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>2</b>(4): 191 (1910)<br><b>Trametes malicola</b> <b>Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, <i>J. Acad. nat. Sci. Philad.</i>, N.S. <b>3</b>: 209 (1856)<br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1326337


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.01.2002 00:00

trúdnikovček jabloňový

Antrodia malicola
outkovka jabloňová

Nejedlá huba