Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Aleurodiscus aurantius »

História popisu - Aleurodiscus aurantius

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 21:40

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) J. Schröt. 1888 1(Pers.) J. Schröt.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Acanthophysium aurantium (Pers.) G. Cunn. 1963; Corticium angulatum Britzelm. 1897; Corticium aurantium Pers. 1794; Corticium marchandii Pat. 1883; Corticium rubi (Lib.) Cooke 1891; Hypochnus marchandii (Pat.) Pat. 1900; Terana aurantia (Pers.) Kuntze 1891; Terana marchandii (Pat.) Kuntze 1891; Thelephora aurantia (Pers.) Pers. 1801; Thelephora rubi Lib. 1837; 1<b>Acanthophysium aurantium</b> <b>(Pers.) G. Cunn.</b>, <i>Bull. N.Z. Dept. Sci. Industr. Res., Pl. Dis. Div.</i> <b>145</b>: 162 (1963)<br><b>Corticium angulatum</b> <b>Britzelm.</b>, <i>Bot. Zbl.</i> <b>71</b>(3): 92 (1897)<br><b>Corticium aurantium</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 111 (1794)<br><b>Corticium marchandii</b> <b>Pat.</b>, <i>Tab. analyt. Fung.</i> (Paris)(1): 16 (1883)<br><b>Corticium rubi</b> <b>(Lib.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>20</b>(no. 93): 12 (1891)<br><b>Hypochnus marchandii</b> <b>(Pat.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 65 (1900)<br><b>Terana aurantia</b> <b>(Pers.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 872 (1891)<br><b>Terana marchandii</b> <b>(Pat.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 872 (1891)<br><b>Thelephora aurantia</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 576 (1801)<br><b>Thelephora aurantia</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 576 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. aurantia</font></b><br><b>Thelephora rubi</b> <b>Lib.</b>, <i>Pl. crypt. Arduenna</i>, fasc. (Li&#232;ge) <b>4</b>: no. 323 (1837)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1150697


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 19.03.2010 20:41

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 04.04.2007 17:21

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Škodnatec oranžový

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Aleurodiscus aurantium 1Aleurodiscus aurantius

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) J. Schröt. 1888

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Acanthophysium aurantium (Pers.) G. Cunn. 1963; Corticium angulatum Britzelm. 1897; Corticium aurantium Pers. 1794; Corticium marchandii Pat. 1883; Corticium rubi (Lib.) Cooke 1891; Hypochnus marchandii (Pat.) Pat. 1900; Terana aurantia (Pers.) Kuntze 1891; Terana marchandii (Pat.) Kuntze 1891; Thelephora aurantia (Pers.) Pers. 1801; Thelephora rubi Lib. 1837;

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 112


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 03.01.2002 00:00

Obrúbenec oranžový

Aleurodiscus aurantium

Nejedlá huba