Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Aleurodiscus disciformis »

História popisu - Aleurodiscus disciformis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Zdenka Kryspínová
Dátum: 09.12.2013 14:35

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1škrobnatec terčovitý

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Aleurocystidiellum disciforme</b> <b>(DC.) Boidin, Terra &amp; Lanq.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>84</b>: 63 (1968)<br><b>Helvella disciformis</b> <b>Vill.</b>, <i>Hist. pl. Dauphin&#233;</i> <b>3</b>(2): 1046 (1789)<br><b>Hymenochaete disciformis</b> <b>(Vill.) W.G. Sm.</b>, <i>Syn. Brit. Basidiomyc.</i>: 409 (1908)<br><b>Peniophora disciformis</b> <b>(DC.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>8</b>(no. 45): 20 (1879)<br><b>Stereum disciforme</b> <b>(DC.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 551 (1838) [1836-1838]<br><b>Thelephora disciformis</b> <b>DC.</b>, in de Candolle &amp; Lamarck, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>5/6</b>: 31 (1815) 1<b>Aleurocystidiellum disciforme</b> <b>(DC.) Boidin, Terra &amp; Lanq.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>84</b>: 63 (1968)<br><b>Helvella disciformis</b> <b>Vill.</b>, <i>Hist. pl. Dauphin&#233;</i> <b>3</b>(2): 1046 (1789)<br><b>Hymenochaete disciformis</b> <b>(Vill.) W.G. Sm.</b>, <i>Syn. Brit. Basidiomyc.</i>: 409 (1908)<br><b>Peniophora borealis</b> <b>(Peck) Burt</b>, <i>Ann. Mo. bot. Gdn</i> <b>12</b>: 295 (1926) [1925]<br><b>Peniophora disciformis</b> <b>(DC.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>8</b>(no. 45): 20 (1879)<br><b>Peniophora disciformis var. borealis</b> <b>Peck</b>, <i>Harriman Alaska Expedition</i> <b>5</b>: 43 (1904)<br><b>Peniophora disciformis</b> <b>(DC.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>8</b>(no. 45): 20 (1879) <b><font color='#0000FF'>var. disciformis</font></b><br><b>Stereum disciforme</b> <b>(DC.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 551 (1838) [1836-1838]<br><b>Thelephora disciformis</b> <b>DC.</b>, in de Candolle &amp; Lamarck, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>5/6</b>: 31 (1815)


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 21:44

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(DC.) Pat.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Aleurocystidiellum disciforme 1<b>Aleurocystidiellum disciforme</b> <b>(DC.) Boidin, Terra &amp; Lanq.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>84</b>: 63 (1968)<br><b>Helvella disciformis</b> <b>Vill.</b>, <i>Hist. pl. Dauphin&#233;</i> <b>3</b>(2): 1046 (1789)<br><b>Hymenochaete disciformis</b> <b>(Vill.) W.G. Sm.</b>, <i>Syn. Brit. Basidiomyc.</i>: 409 (1908)<br><b>Peniophora disciformis</b> <b>(DC.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>8</b>(no. 45): 20 (1879)<br><b>Stereum disciforme</b> <b>(DC.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 551 (1838) [1836-1838]<br><b>Thelephora disciformis</b> <b>DC.</b>, in de Candolle &amp; Lamarck, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>5/6</b>: 31 (1815)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1439663


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 30.07.2007 19:14

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Aleurocystidiellum disciforme 1Aleurodiscus disciformis

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Aleurocystidiellum disciforme


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 03.01.2002 00:00

Škrupinka diskovitá

Aleurocystidiellum disciforme

Nejedlá huba