Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Agaricus langei »

História popisu - Agaricus langei

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 23:05

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus mediofuscus (F.H. M&#248;ller) Pilát 1951; Psalliota langei F.H. M&#248;ller 1950; Psalliota mediofusca F.H. M&#248;ller 1950; Agaricus langei var. mediofuscus (F.H. M&#248;ller) Wasser 1978; Agaricus haemorrhoidarius;  1<br><b>Agaricus langei var. mediofuscus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) Wasser</b>, <i>Ukr. bot. Zh.</i> <b>35</b>(5): 516 (1978)<br><b>Agaricus mediofuscus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) Pil&#225;t</b>, <i>Sb. n&#225;r. Mus. Praze</i> <b>7B</b>(1): 8 (1951)<br><b>Psalliota langei</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(1-2): 28 (1950) [1949-50]<br><b>Psalliota mediofusca</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(1-2): 32 (1950) [1949-50]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1292278


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 06.01.2008 20:54

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(F.H. M&#248;ller & Jul. Schäff.) Maire 1952 1(F.H. Möller & Jul. Schäff.) Maire


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 30.09.2007 22:52

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Pečiarka Lageho 1Pečiarka Langeho


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 04.08.2006 13:18

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(F.H. M&#248;ller & Jul. Schäff.) Maire 1952

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus mediofuscus (F.H. M&#248;ller) Pilát 1951; Psalliota langei F.H. M&#248;ller 1950; Psalliota mediofusca F.H. M&#248;ller 1950; Agaricus langei var. mediofuscus (F.H. M&#248;ller) Wasser 1978; Agaricus haemorrhoidarius;


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 02.01.2002 00:00

Pečiarka Lageho

Agaricus langei
Pečárka Langeova

Nejedlá huba