Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Agaricus bohusii »

História popisu - Agaricus bohusii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Pete Nouzovský
Dátum: 19.06.2018 20:21

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus bohusii</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>11</b>(no. 44): 28 (1981)<br><br> 1<b>Agaricus bohusii</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>11</b>(no. 44): 28 (1981)<br><br>, in Kolderup-Rosenvinge &amp; Warming

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 12


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:57

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Bon 1983 1Bon

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus bohusii Bon 1981; Psalliota elvensis sensu Cooke; Agaricus elvensis sensu Rea (1922), Cooke; 1<b>Agaricus bohusii</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>11</b>(no. 44): 28 (1981)<br><br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1108651


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 02.08.2006 22:06

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Bon 1983

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus bohusii Bon 1981; Psalliota elvensis sensu Cooke; Agaricus elvensis sensu Rea (1922), Cooke;


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 17.03.2006 22:55

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Syn.: (Agaricus caespitipes), (Agaricus elvensis).


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 17.03.2006 22:53

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 02.01.2002 00:00

Pečiarka trsovitá

Agaricus bohusii
Pečárka Bohusova

Nejedlá huba