Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Suillus lakei »

História popisu - Suillus lakei

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Zdenka Kryspínová
Dátum: 19.11.2023 08:02

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Boletinus lakei</b> <b>(Murrill) Singer</b>, <i>Farlowia</i> <b>2</b>: 257 (1945)<br><b>Boletinus lakei</b> <b>(Murrill) Singer</b>, <i>Farlowia</i> <b>2</b>: 257 (1945) <b><font color='#0000FF'>subsp. lakei</font></b><br><b>Boletinus lakei subsp. landkammeri</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek) Pil&#225;t &amp; Dermek</b>, <i>Hriboviti Huby [Boletaceous Fungi]</i> (Bratislava): 49 (1974)<br><b>Boletinus landkammeri</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>16</b>(no. 62): 66 (1986)<br><b>Boletus lakei</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>4</b>(2): 97 (1912)<br><b>Boletus tridentinus subsp. landkammeri</b> <b>Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek</b>, <i>Sb. n&#225;r. Muz. Praze</i>, B <b>5</b>(7, Bot. 2): 7 (1949)<br><b>Ixocomus lakei</b> <b>(Murrill) Singer</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>5</b>: 6 (1942)<br><br><b>Suillus lakei var. calabrus</b> <b>Lavorato</b>, <i>Micologia 2000</i> (Trento): 285 (2000)<br><b>Suillus lakei</b> <b>(Murrill) A.H. Sm. &amp; Thiers</b>, <i>Monogr. North Amer. Species Suillus</i>: 34 (1964) <b><font color='#0000FF'>var. lakei</font></b><br><b>Suillus lakei var. landkammeri</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek) H. Engel &amp; Klofac</b>, in Engel, Dermek, Klofac, Ludwig &amp; Br&#252;ckner, <i>Schmier- und Filzr&#246;hrlinge s.l. in Europa</i>, Die Gattungen <i>Boletellus, Boletinus, Phylloporus, Suillus, Xerocomus</i> (Weidhausen b. Coburg): 52 (1996)<br><b>Suillus lakei var. pseudopictus</b> <b>A.H. Sm. &amp; Thiers</b>, <i>Monogr. North Amer. Species Suillus</i>: 33 (1964) 1<b>Boletinus lakei</b> <b>(Murrill) Singer</b>, <i>Farlowia</i> <b>2</b>(2): 257 (1945)<br><b>Boletinus lakei subsp. landkammeri</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek) Pil&#225;t &amp; Dermek</b>, <i>Hribovit&#233; Huby [Boletaceous Fungi]</i> (Bratislava): 49 (1974)<br><b>Boletinus landkammeri</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>16</b>(no. 62): 66 (1986)<br><b>Boletus lakei</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>4</b>(2): 97 (1912)<br><b>Boletus tridentinus subsp. landkammeri</b> <b>Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek</b>, <i>Sb. n&#225;r. Muz. Praze</i>, B <b>5</b>(7, Bot. 2): 7 (1949)<br><b>Ixocomus lakei</b> <b>(Murrill) Singer</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>5</b>(1): 6 (1940)<br><br><b>Suillus lakei var. calabrus</b> <b>Lavorato</b>, <i>Micologia 2000</i> (Trento): 285 (2000)<br><b>Suillus lakei var. landkammeri</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek) H. Engel &amp; Klofac</b>, in Engel, Dermek, Klofac, Ludwig &amp; Br&#252;ckner, <i>Schmier- und Filzr&#246;hrlinge s.l. in Europa</i>, Die Gattungen Boletellus, Boletinus, Phylloporus, Suillus, Xerocomus (Weidhausen b. Coburg): 52 (1996)<br><b>Suillus lakei var. pseudopictus</b> <b>A.H. Sm. &amp; Thiers</b>, <i>Monogr. North Amer. Species Suillus</i>: 33 (1964)

Výskyt od:

Old VersionNew Version
16 19

Výskyt do:

Old VersionNew Version
110 112


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 22.12.2013 22:16

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie od leta do jesene pod duglaskami Menziesovými. Do Európy sa dostal s kultúrou Duglasky Menziesovej. Jeho rozšírenie u nás nie je doteraz dostatočne preskúmané. 1Rastie od leta do jesene pod duglaskami tisolistými. Do Európy sa dostal s kultúrou Duglasky tisolistej. Jeho rozšírenie u nás nie je doteraz dostatočne preskúmané.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 20.12.2013 10:47

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Boletinus lakei (Murrill) Singer, Farlowia 2: 257 (1945) Boletinus lakei subsp. landkammeri (Pilát & Svrček) Pilát & Dermek, Hriboviti Huby [Boletaceous Fungi] (Bratislava): 49 (1974) Boletinus landkammeri (Pilát & Svrček) Bon, Docums Mycol. 16(no. 62): 66 (1986) Boletus lakei Murrill, Mycologia 4(2): 97 (1912) Boletus tridentinus subsp. landkammeri Pilát & Svrček, Sb. nár. Muz. Praze, B 5(7, Bot. 2): 7 (1949) Ixocomus lakei (Murrill) Singer, Revue Mycol., Paris 5: 6 (1942) Suillus lakei var. landkammeri (Pilát & Svrček) H. Engel & Klofac, in Engel, Dermek, Klofac, Ludwig & Brückner, Schmier- und Filzröhrlinge s.l. in Europa, Die Gattungen Boletellus, Boletinus, Phylloporus, Suillus, Xerocomus (Weidhausen b. Coburg): 52 (1996) 1<b>Boletinus lakei</b> <b>(Murrill) Singer</b>, <i>Farlowia</i> <b>2</b>: 257 (1945)<br><b>Boletinus lakei</b> <b>(Murrill) Singer</b>, <i>Farlowia</i> <b>2</b>: 257 (1945) <b><font color='#0000FF'>subsp. lakei</font></b><br><b>Boletinus lakei subsp. landkammeri</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek) Pil&#225;t &amp; Dermek</b>, <i>Hriboviti Huby [Boletaceous Fungi]</i> (Bratislava): 49 (1974)<br><b>Boletinus landkammeri</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>16</b>(no. 62): 66 (1986)<br><b>Boletus lakei</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>4</b>(2): 97 (1912)<br><b>Boletus tridentinus subsp. landkammeri</b> <b>Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek</b>, <i>Sb. n&#225;r. Muz. Praze</i>, B <b>5</b>(7, Bot. 2): 7 (1949)<br><b>Ixocomus lakei</b> <b>(Murrill) Singer</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>5</b>: 6 (1942)<br><br><b>Suillus lakei var. calabrus</b> <b>Lavorato</b>, <i>Micologia 2000</i> (Trento): 285 (2000)<br><b>Suillus lakei</b> <b>(Murrill) A.H. Sm. &amp; Thiers</b>, <i>Monogr. North Amer. Species Suillus</i>: 34 (1964) <b><font color='#0000FF'>var. lakei</font></b><br><b>Suillus lakei var. landkammeri</b> <b>(Pil&#225;t &amp; Svr&#269;ek) H. Engel &amp; Klofac</b>, in Engel, Dermek, Klofac, Ludwig &amp; Br&#252;ckner, <i>Schmier- und Filzr&#246;hrlinge s.l. in Europa</i>, Die Gattungen <i>Boletellus, Boletinus, Phylloporus, Suillus, Xerocomus</i> (Weidhausen b. Coburg): 52 (1996)<br><b>Suillus lakei var. pseudopictus</b> <b>A.H. Sm. &amp; Thiers</b>, <i>Monogr. North Amer. Species Suillus</i>: 33 (1964)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1339853


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 23:19

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Boletinus lakei (Murrill) Singer Boletinus lakei subsp. landkammeri (Pilát et Svrček) Pilát et Dermek 1Boletinus lakei (Murrill) Singer, Farlowia 2: 257 (1945) Boletinus lakei subsp. landkammeri (Pilát & Svrček) Pilát & Dermek, Hriboviti Huby [Boletaceous Fungi] (Bratislava): 49 (1974) Boletinus landkammeri (Pilát & Svrček) Bon, Docums Mycol. 16(no. 62): 66 (1986) Boletus lakei Murrill, Mycologia 4(2): 97 (1912) Boletus tridentinus subsp. landkammeri Pilát & Svrček, Sb. nár. Muz. Praze, B 5(7, Bot. 2): 7 (1949) Ixocomus lakei (Murrill) Singer, Revue Mycol., Paris 5: 6 (1942) Suillus lakei var. landkammeri (Pilát & Svrček) H. Engel & Klofac, in Engel, Dermek, Klofac, Ludwig & Brückner, Schmier- und Filzröhrlinge s.l. in Europa, Die Gattungen Boletellus, Boletinus, Phylloporus, Suillus, Xerocomus (Weidhausen b. Coburg): 52 (1996)


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 23:19

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Murrill) A. H. Sm. et Thiers 1(Murrill) A.H. Sm. & Thiers


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 20.11.2008 11:08

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Masliak douglaskový 1masliak duglaskový


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 10.01.2007 02:26

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Hríbovec duglaskový Landkammerov 1Masliak douglaskový

Český názov:

Old VersionNew Version
1Hřib douglaskový Landkammerův 1Hřib douglaskový

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Boletinus lakei subsp. landkammeri 1Suillus lakei

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Murrill) A. H. Sm. et Thiers

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Boletinus lakei (Murrill) Singer Boletinus lakei subsp. landkammeri (Pilát et Svrček) Pilát et Dermek


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Pavel Lizoň
Malý atlas húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 21.08.2001 00:00

Hríbovec duglaskový Landkammerov

Boletinus lakei subsp. landkammeri
Hřib douglaskový Landkammerův

Jedlá huba
Výskyt: VI. - X.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má v priemere 50- 100 mm, najprv býva klenutý, neskôr plochý s tupým hrboľom, červenohnedo šupinkatý, na okraji podvinutý; v mladosti je spojený s hlúbikom belavou plstnatou čiastočnou plachtičkou, ktorá zanecháva na hlúbiku hrubý prsteň. Časť plachtičky býva zvyčajne prischnutá na okraji klobúka.

Plodná časť:

Rúrky sú 4-6 mm dlhé, zbiehajúce hlboko na hlúbik, zelenkasté až zelenkastoolivové, na reze jemne červenejú. Ústia rúrok sú rovnako sfarbené ako rúrky, po poranení menia farbu na červenohnedo. Sú oveľa menšie ako ústia rúrok Hríbovca dutohlúbikového.

Hlúbik:

Hlúbik je 50-70 mm dlhý a 18-25 mm hrubý, plný, valcovitý alebo kyjačikovitý, na povrchu žltý, červeno škvrnitý až červenohnedo pozdĺžne vláknitý.

Dužina:

Dužina je bledožltá, nemodrejúca, kompaktná, vôňu má príjemnú a chuť mierne kyslastú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je hnedý.

Výskyt:

Rastie od leta do jesene pod duglaskami Menziesovými. Do Európy sa dostal s kultúrou Duglasky Menziesovej. Jeho rozšírenie u nás nie je doteraz dostatočne preskúmané.

Význam:

Hoci je to dobrá jedlá huba, nemá veľký hospodársky význam, lebo je zriedkavá.