Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula melzeri »

História popisu - Russula melzeri

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 02.09.2012 12:57

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1plávka 1plávka Melzerova

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 25.04.2008 07:09

plávka

Russula melzeri Zvára
holubinka Melzerova


Výskyt: VIII. - X.