Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ophrys tenthredinifera »

História popisu - Ophrys tenthredinifera

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 26.08.2011 12:58

Český názov:

Old VersionNew Version
1tořič 1tořič pilatkonosný


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.08.2011 10:58

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.08.2011 10:57

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Mediteránny druh, na Slovensku nerastie.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1u nás nerastie 1Rozlišuje sa viacero poddruhov, ktoré sú niektorými autormi chápané ako samostatné druhy.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 23.11.2008 20:27

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Tořič 1Hmyzovník

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Tořič

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Willd.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1u nás nerastie


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Tořič

Ophrys tenthredinifera