Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Bonomyces sinopicus »

História popisu - Bonomyces sinopicus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 23.05.2016 14:19

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Strmuľka spálenisková rastie zavčasu na jar a potom v neskorej jeseni v ihličnatých lesoch alebo aj na spáleniskách. Je rozšírená v celej Európe. <p> Pre odporný zápach nie je vhodná na jedenie.  1Strmuľka hnedočervená rastie zavčasu na jar a potom v neskorej jeseni v ihličnatých lesoch alebo aj na spáleniskách. Je rozšírená v celej Európe. <p> Pre odporný zápach nie je vhodná na jedenie.


Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 22.05.2016 10:17

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1clitocibe sinopica 1Bonomyces sinopicus


Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 22.05.2016 10:12

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Bonomyces sinopicus 1clitocibe sinopica


Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 22.05.2016 10:10

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1strmuľka spálenisková 1strmuľka hnedočervená

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Clitocybe sinopica 1Bonomyces sinopicus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) P. Kumm. 1(Fr.) Vizzini

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus sinopicus</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 197 (1818)<br><br><b>Clitocybe subsinopica</b> <b>Harmaja</b>, <i>Karstenia</i> <b>18</b>(1): 29 (1978) 1<b>Agaricus sinopicus</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 197 (1818)<br><b>Clitocybe sinopica</b> <b>(Fr.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 123 (1871)<br><b>Clitocybe sinopica var. arnoldii</b> <b>Boud.</b> [as '<i>arnoldi</i>'], <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>1</b>: [1] (1904)<br><b>Clitocybe sinopica var. aureospora</b> <b>Contu</b>, <i>Bolm Soc. broteriana</i>, 2&lt;sup&gt;a&lt;/sup&gt; s&#233;rie <b>63</b>: 383 (1990)<br><b>Clitocybe sinopica var. microspora</b> <b>M&#233;trod</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>54</b>: 73 (1938)<br><b>Clitocybe sinopica var. putris</b> <b>Raithelh.</b>, <i>Metrodiana</i> <b>2</b>(3): 65 (1971)<br><b>Clitocybe sinopica var. rimosa</b> <b>H.E. Bigelow</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>81</b>: 310 (1985)<br><b>Clitocybe sinopica</b> <b>(Fr.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 123 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. sinopica</font></b><br><b>Clitocybe sinopica var. torosa</b> <b>Bres.</b>, in Saccardo<br><br><b>Clitocybe subsinopica</b> <b>Harmaja</b>, <i>Karstenia</i> <b>18</b>(1): 29 (1978)<br><b>Omphalia sinopica</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 23 (1886)

Výskyt od:

Old VersionNew Version
110 15

Dužina:

Old VersionNew Version
1Dužina je belavá, pod pokožkou klobúka a hlúbika tehľovočervenkastá. Vôňu má veľmi nepríjemnú, stuchlinovú. 1Dužina je belavá, pod pokožkou klobúka a hlúbika tehľovočervenkastá. Vôňu má veľmi nepríjemnú, stuchlinovú, (výrazne múčnu)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1161275 1550626


Zmeny urobil: Stano Husár
Dátum: 11.06.2012 16:02

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) P. Kumm.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus sinopicus</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 197 (1818)<br><br><b>Clitocybe subsinopica</b> <b>Harmaja</b>, <i>Karstenia</i> <b>18</b>(1): 29 (1978)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1161275


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 04.05.2001 00:00

strmuľka spálenisková

Clitocybe sinopica
strmělka štěničná

Nejedlá huba
Výskyt: X. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 30-60 mm v priemere, za mladi je klenutý s podvinutým okrajom, neskôr plochý, v Strede vtlačený a napokon až lievikovitý, s okrajom laločnato poprehýbaným. Najprv je hladký, neskôr trochu plstnatý (pod lupou), červenohnedastý, tehlovočervenkastý alebo žltočervenkastý.

Plodná časť:

Lupene sú belavé s jemným žltkastým odtieňom, stredne husté, na hlúbik zbiehavé.

Hlúbik:

Hlúbik je 20-40 mm dlhý a 3-4 mm hrubý, valcovitý, plný, často pokrivený, pozdĺžne vláknitý, žltočervenkastý.

Dužina:

Dužina je belavá, pod pokožkou klobúka a hlúbika tehľovočervenkastá. Vôňu má veľmi nepríjemnú, stuchlinovú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Strmuľka spálenisková rastie zavčasu na jar a potom v neskorej jeseni v ihličnatých lesoch alebo aj na spáleniskách. Je rozšírená v celej Európe.


Pre odporný zápach nie je vhodná na jedenie.