Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Veratrum nigrum »

História popisu - Veratrum nigrum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.01.2010 21:02

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 03.10.2008 21:05

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Kýchavica biela LOBELOVA 1Kýchavica čierna

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kýchavice černá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1VERATRUM ALBUM L. subsp. LOBELIANUM 1Veratrum nigrum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Kýchavica biela LOBELOVA

VERATRUM ALBUM L. subsp. LOBELIANUM