Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Viola pumila »

História popisu - Viola pumila

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 12.01.2010 21:08

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Hrnčiarka ružová 1fialka nízka

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1violka nízká

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Diplolepis šípová 1Viola pumila

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Chaix

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Viola canina subsp. pratensis (Mert. et W. D. J. Koch) Čelak.; Viola canina subsp. pumila (Chaix) Rouy et Foucaud; Viola persicifolia auct. non Schreb.; Viola pratensis Mert. et W. D. J. Koch;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Machovitá hálka hrnčiarky ružovej 1ohrozený druh (EN)


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.10.2008 21:04

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Diplolepis rosae 1Diplolepis šípová


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.10.2008 21:03

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Machovitá hálka hrnčiarky ružovej 1Hrnčiarka ružová

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Machovitá hálka hrnčiarky ružovej


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Machovitá hálka hrnčiarky ružovej

Diplolepis rosae