Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cotoneaster integerrimus »

História popisu - Cotoneaster integerrimus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 13.04.2014 21:12

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Keř do asi 1,5 m vysoký, větve přímé, borka hladká, červenohnědá, později šedá, listy s čepelí vejčitou až eliptickou, špičatou a většinou osinkatou, na svrchní straně lysou, nelesklou na rubu plstnatou, květenství převislé, řídce chlupaté, češule nálevkovitá, lysá, zelená, červeně naběhlá, kališní cípy široce trojúhelníkovité, tupé, na okraji pýřité, malvice kulovitá, cihlově červená. Převzato Květena ČR, svazek 3, str. 485


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 13.12.2013 16:16

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Výslunné stepní a skalnaté stráně, šípákové doubravy, xerotermní křoviny, zejména v pahorkatinách. V ČR je rozšířený v Českém středohoří, Českém krasu a na jihu Moravy. 1Výslunné stepní a skalnaté stráně, šípákové doubravy, xerotermní křoviny, zejména v pahorkatinách. V ČR je rozšířený v Českém středohoří, Českém krasu a na jihu Moravy, na Slovensku v celé oblasti Karpat, častěji na jihu území.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 12.12.2013 17:21

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1{10016} - liší se tvarem listů a tmavými, téměř černými plody.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.09.2013 14:30

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Výslunné stepní a skalnaté stráně, šípákové doubravy, xerotermní křoviny. 1Výslunné stepní a skalnaté stráně, šípákové doubravy, xerotermní křoviny, zejména v pahorkatinách. V ČR je rozšířený v Českém středohoří, Českém krasu a na jihu Moravy.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.09.2013 14:24

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 110

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Výslunné stepní a skalnaté stráně, šípákové doubravy, xerotermní křoviny.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR vzácnější druh vyžadující pozornost (C4a).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 12.11.2008 21:10

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Skalník 1Skalník obyčajný

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Skalník celokrajný

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cotoneaster integerrima 1Cotoneaster integerrimus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Medik.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Mespilus cotoneaster L.; Cotoneaster vulgaris Lindl.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Skalník

Cotoneaster integerrima