Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Trichaptum fuscoviolaceum »

História popisu - Trichaptum fuscoviolaceum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 16:57

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hirschioporus fusco-violaceus (Ehrenb.ex Fr.) Donk; Hydnum fusco-violaceus (Ehrenb.ex Fr.) Fr.; Irpex fusco-violaceus (Ehrenb.ex Fr.) Fr.; Sistotrema violaceum Pers.; Irpex violaceus (Pers.) Quél.; 1Acia hollii (J.C. Schmidt) P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 42 (1879) Agaricus decipiens Willd., Mag. Bot. 2(4): 12 (1778) Boletus decipiens (Willd.) J.F. Gmel., Systema Naturae 2(2): 1437 (1792) Hirschioporus fuscoviolaceus (Ehrenb.) Donk, Meddn Bot. Mus. Herb. Rijhs Universit. Utrecht. 9: 169 (1933) Hirschioporus fuscoviolaceus f. hollii (J.C. Schmidt) Bondartsev, Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus] (Moscow-Leningrad): 565 (1953) Hydnum decipiens (Willd.) Schrad., Spicil. fl. germ. 1: 180 (1794) Hydnum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 421 (1821) Hydnum hollii (J.C. Schmidt) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 420 (1821) Hydnum hollii var. carneum (Ehrenb.) Schltdl., Fl. berol. (Berlin) 2: 197 (1824) Hydnum hollii (J.C. Schmidt) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 420 (1821) var. hollii Irpex candidus (Ehrenb.) Weinm., Hym. à Gast. Imp. Ross. Obs. (Petropoli): 376 (1836) Irpex fuscoviolaceus (Ehrenb.) Fr., Elench. fung. (Greifswald) 1: 144 (1828) Irpex violaceus (Pers.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 376 (1888) Merulius violaceus Pers., Comm. fung. clav. (Lipsiae): 28 (1797) Odontia hollii (J.C. Schmidt) Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 645 (1922) Polyporus abietinus f. fuscoviolaceus (Ehrenb.) D.V. Baxter, Pap. Mich. Acad. Sci. 32: 202 (1946) Sistotrema carneum Ehrenb., Sylv. mycol. berol. (Berlin): 30 (1818) Sistotrema fuscoviolaceum Ehrenb., Sylv. mycol. berol. (Berlin): 30 (1818) Sistotrema hollii J.C. Schmidt, in Kunze & Schmidt, Mykologische Hefte (Leipzig) 1: 87 (1817) Sistotrema violaceum Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 551 (1801) Sistotrema violaceum var. fuscoviolaceum (Ehrenb.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 203 (1825) Trametes abietina var. fuscoviolacea (Ehrenb.) Pilát, in Kavina & Pilát, Atlas Champ. l'Europe (Praha) 3: 275 (1939) Trichaptum hollii (J.C. Schmidt) Kreisel, Boletus, SchrReihe 1: 30 (1984) Xylodon candidus Ehrenb., Sylv. mycol. berol. (Berlin): 19 (1818) Xylodon fuscoviolaceus (Ehrenb.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 541 (1898)


Zmeny urobil:
Dátum: 28.02.2008 21:27

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Jak v literatuře, tak i zde Paľo Kešelák uvádí, že se tento druh objevuje především na borovicích. Já bych tento údaj poopravil, protože vychází přímo z úst jednoho z největších odborníků na dřevokazné houby a tím je pan doktor Kotlaba. Dle jeho zkušeností se tento druh objevuje převážně na smrkovém dřevě.


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.12.2007 14:13

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Trichaptum fusco-violaceum 1Trichaptum fuscoviolaceum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Ehrenb.) Ryvarden


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.06.2006 07:31

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Hirschioporus fusco-violaceus (Ehrenb.ex Fr.) Donk; Hydnum fusco-violaceus (Ehrenb.ex Fr.) Fr.; Irpex fusco-violaceus (Ehrenb.ex Fr.) Fr.; Sistotrema violaceum Pers.; Irpex violaceus (Pers.) Quél.;


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 15.06.2004 15:53

Ryhovec hnedofialový

Trichaptum fusco-violaceum
Bránovitec hnědofialový

Nejedlá huba
Výskyt: V. - X.

Klobúk/Plodnica:

Plodnice sú jednoročné, rezupinátne alebo klobúkaté, bokom prirastené na substrát škridlicovite nad sebou.


Klobúk je 10-35 mm široký, šklabkovitý, tenký, zamatový až plstnatý, biely alebo špinavobiely, sústredne pásikavý, pri báze najtmavší.

Plodná časť:

Hymenofor nie je vrstevnatý; pozostáva zo zúbkatých lupeňovitých žiliek, ktoré sú za mladi sýtofialové a v dospelosti hnedasté.

Dužina:

Dužina je dvojvrstvová, tenká, za mladi pružná a kožovitá, v dospelosti tvrdá, horná vrstva je biela, dolná žltohnedastá.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je belavý.

Výskyt:

Ryhovec hnedofialový rastie v lete a v jeseni na odumretých kmeňoch a konároch borovíc. Je rozšírený v celom miernom pásme severnej pologule.

Význam:

Mycélium tejto huby zapríčiňuje intenzívnu bledohnedú hnilobu dreva. Pre praktických hubárov je bezvýznamná, lebo je nejedlá.