Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Androsace obtusifolia »

História popisu - Androsace obtusifolia

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.09.2011 16:00

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: VU - ohrozený, zraniteľný taxón


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.09.2011 16:00

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie v alpínskom a subalpínskom stupni vysokých pohorí. Typickými biotopmi výskytu sú skaly, skalné štrbiny a kamenisté hole. Na Slovensku rastie predovšetkým v Tatrách.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Podobný pochybok nízky (Androsace chamaejasme) sa odlišuje dlho chlpatou byľou a listami, pochybok mliečny (Androsace lactea) je zas celý nechlpatý. 1Podobný pochybok nízky (Androsace chamaejasme) sa odlišuje belavo, dlho chlpatou byľou a listami, pochybok mliečny (Androsace lactea) je zas celý nechlpatý.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.09.2011 15:57

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Podobný pochybok nízky (Androsace chamaejasme) sa odlišuje dlho chlpatou byľou a listami, pochybok mliečny je zas celý nechlpatý. 1Podobný pochybok nízky (Androsace chamaejasme) sa odlišuje dlho chlpatou byľou a listami, pochybok mliečny (Androsace lactea) je zas celý nechlpatý.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.09.2011 15:56

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Podobný pochybok nízky (Androsace chamaejasme) sa odlišuje dlho chlpatou byľou a listami, pochybok mliečny je zas celý nechlpatý.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 31.10.2008 21:05

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Poniklec ... 1Pochybok tupolistý

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Pochybek tupolistý

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Pulsatilla ... 1Androsace obtusifolia

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1All.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Poniklec ...

Pulsatilla ...